Taliansko

Miesto kde spoznáte historické pamiatky.


Miesta do ktorých cestujeme

Image

Udine

Nie je ľahké si predstaviť, že so severotalianskym mestom Udine sme kedysi patrili do spoločného štátu – habsburskej monarchie, a to až do roku 1866. Mesto každého návštevníka očarí zachovalou svojskou historickou architektúrou a množstvom pamiatok, ale aj ďalšími zaujímavosťami. Približne stotisícové mesto Udine leží v severovýchodnom cípe Talianska v kraji Friuli a určite ho navštívili aj mnohí dovolenkári, ktorí letné mesiace strávili napríklad v neďalekom letovisku Lignano Sabbiadoro na pobreží Jadranského mora. Medzi mladými je známe najmä ako univerzitné mesto. V dávnej minulosti bolo síce trochu v tieni bývalého sídla arcibiskupov v neďalekom mesta Aquilea, avšak keď búrlivé vojnové časy vyhnali arcibiskupa do Udine, rozvoj remesiel a obchodu z mesta postupne vytvorili významné hospodárske sídlo regiónu.

Image

Bologna

Bologna je hlavné mesto regiónu Emilia-Romagna v severnom Taliansku s počtom obyvateľov okolo 380.000. Je nazývaná aj červená (rossa) pre charakteristické budovy z neomietnutých tehál, alebo aj vzdelaná (dotta) pre svoju najstaršiu univerzitu a kultúru, ktorá tu prekvitá celé storočia, tučná (grassa) pre svoju gastronómiu - tradičnú kuchyňu. Nachádza sa 54 m nad morom a pre svoju priaznivú geografickú polohu medzi Pádskou nížinou a Appeninami už od čias antiky je miestom, kde sa úspešne rozvíja poľnohospodárstvo a v tomto období je aj domovom najväčšieho potravinárskeho priemyslu v Taliansku. Aj v hodnotení životných podmienok v talianskych mestách je na vrchole rebríčka a patrí k najbohatším mestám. Mesto založené Etruskami sa pôvodne volalo Felsina. Jeho úrodná pôda, bohatstvo na vodu, či strategicky priaznivá poloha boli dôvodom, že mesto v 6.-5. stor. obývali keltské kmene. V r. 189 pred Kr. bolo premenované na Bononia a stalo sa rímskou kolóniou, odvtedy si udržiava svoj mestský charakter. Cisár Henrich V. vyhlásil Bolognu za slobodné mesto, ktoré sa stalo členom Lombardského zväzu miest. 14. stor. je charakteristické pre boje šľachtických rodov proti pápežovi. V r. 1506 pápež Július II. mesto pripojil k cirkevnému štátu. Od r. 1860 toto mesto patrí k zjednotenému Taliansku.

Image

Firenze

Taliansky Firenze - umelecká metropola sveta - leží v Toskánsku, v kraji, ktorý podľa mienky mnohých patrí k jedným najkrajším lokalitám Talianska. Jeho názov pochádza z latinského názvu Tusci, ktorý označuje Etruskov, považovaných za predchodcov Toskáncov. Florencia bola založená v r. 59 pred n. l. na pravom brehu rieky Arno rímskymi vojakmi ako rímska kolónia s názvom Florentia - Kvitnúca. Nezadržateľný rozvoj Florencie nastal v 13. stor., keď v r. 1252 bol prvýkrát razený zlatý florin - v tej dobe najdôležitejšie platidlo. Bol symbolom bohatstva a hospodárskej prevahy Florencie v Toskánsku. Od 14. stor. utváral jeho politické aj kultúrne dejiny rod Medicejských – veľkých mecenášov umenia. Neskôr do r. 1859 to bola vláda rodu habsbursko-lotrinského a v r. 1861 bola Florencia pripojená k Taliansku. Mesto je pre svoje nevyčísliteľné bohatstvo umeleckých diel, pamiatok, sôch a pre svoje cenné stavby spájané s umením a architektúrou. Historické centrum Florencie je od r.1982 zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Image

Padova

Toto starobylé, univerzitné mesto leží 45km od Benátok. Obdivovať tu môžete chrám Bazilica di Sant' Antonio, v ktorom je umiestnený oltár s bronzovými reliéfmi od Donatella. Smerom do centra sa dostanete k budove univerzity Palazzo del Bo, druhá najstaršia univerzita v Taliansku, kde si môžete prezrieť pitevný sál, alebo kazateľňu Galilea Galileiho. Najdrahšiu kávu si dáte v svetoznámej kaviarni Caffe Pedrocchi. Ďalšou pamiatkou je palác Palazzo della Ragione, ktorý slúžil ako súdny dvor a zasadacia sien mestskej rady.Najkrajšou stavbou námestia Piazza dei Signori je Loggia della Gran Guardia zo 16.storočia, kde zasadala rada šľachticov. Neďaleko Padovy vyvierajú horské liečivé pramene, toto miesto sa nazýva Colli Euganei a kedysi dávno tu boli ešte aktívne sopky.

Image

Roma

Hlavné mesto Talianska, mesto miest, historický Rím. Je jedným z najviac navštevovaných miest sveta. Nachádza sa tu množstvo fascinujúcich historických pamiatok, ktoré z tohto mesta robia vlastne najväčšie múzeum pod šírym nebom. Rím a mnohé jeho pamiatky sú výsledkom práce geniálnych umelcov, ku ktorým nepochybne patrili Rafaello, Michelangelo, Bernini a iní. Aj preto je jeho historické centrum zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO. Rím však nie je len o histórii, ale aj značkových obchodoch, moderných budovách, reštauráciách i luxusných hoteloch. Rím jednoducho predstavuje najromantickejšie mesto na našej planéte. Osídlenie mesta Rím začalo v období rokov 1200-800 p.n.l., avšak ako napovedá symbol mesta, jeho založenie sa viaže k legende o Romulovi a Removi. Narodili sa princeznej Rhee Silvii, ktorá ich nedovolila zahubiť ich strýkovi Amuliovi. Obaja synovia tak boli v prútenom košíku položení do rieky Tiber, kde ich našla vlčica, ktorá ich aj vychovala. Po zavraždení Rema Romulom (v spore o česť zakladateľa mesta) bol Rím v roku 753 p.n.l. založený práve Romulom, a to spojením niekoľkých osád. Podľa mena zakladateľa bolo pomenované mesto. Roma totiž znamená „mesto Romulovo“. Kým v 6. storočí n.l. bol Rím ovládaný etruskými kráľmi, v roku 509 p.n.l. po vyhnaní Etruskov sa stal Rím republikou, ktorú nespravoval kráľ, ale senát. Reálnu moc v rukách tak mala bohatá menšina ľudí – patricijovia. Následne Rím ustavične rástol, až si podmanil celý Blízky Východ i krajiny Severnej Afriky vrátane Španielska. V čase rozmachu sa rímska ríša rozprestierala v dĺžke vyše 4.000 km, a to od Červeného mora až po Škótsko. V rokoch 284-286 sa však ríša rozdelila na východnú a západnú. Pod vládou cisára Konštantína v rokoch 306-337 došlo k zjednoteniu ríše a k legalizácii kresťanstva. Posledným rímskym cisárom bol Romulus Augustulus v roku 476 n.l. V roku 1527 bol Rím vyplienený nemeckými a španielskymi oddielmi cisára Karola V., následne v roku 1797 bol Rím obsadený Napoleonom a to až do roku 1814, kedy sa obnovil cirkevný štát. V nasledujúcich rokoch sa prejavuje pokus o vytvorenie Rímskej republiky. Vyvrcholením tohto konania bolo povstanie vedené Garibaldim a Mazzinim v roku r. 1848. Novovzniknutú republiku však čoskoro porazili Francúzi. V roku 1861 došlo k vyhláseniu zjednotenia Talianska a v roku 1870 sa k zjednotenej krajine pripojil aj Rím.

Poplatky za batožinu

Cestujúci môže prepravovať jednu príručnú batožinu bezplatne.   Príručná batožina, ktorá presahujú rozmery 20x30x50 cm /pripúšťa sa   presahovanie v jednom rozmere o 10 cm/ sa považujú za cestovnú batožinu  a  podliehajú tarifnému poplatku. Cestujúci má právo vziať so sebou ako  cestovnú batožinu: veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku   alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť do batožinového  priestoru  alebo na poličky pre batožiny vo vozidle.

Jedna príručná batožina (max. rozmery 20x30x50 cm do 5 kg) a prvá batožina v úložnom priestore v autobuse (max. rozmery 60x90x40 cm do 25 kg) sa prepravuje bezplatne.
Druhá batožina (max. rozmery 60x90x40 cm do 25 kg) v úložnom priestore sa prepravuje za poplatok 1,00 EUR.
Za ďalšiu batožinu je poplatok 5,00 EUR. Túto batožinu príjme dopravca na prepravu, len ak je v batožinovom priestore voľné miesto na jej uloženie.
Maximálna hmotnosť prepravovaných batožín na 1 osobu je 50 kg.

Dopravca si vyhradzuje právo na  zmenu poplatkov za batožinu.

Preprava živých zvierat nie je dovolená.


Storno podmienky

Storno podmienky: 

Poplatok za stornovanie cestovného lístka: 

- viac ako 24 hodín do odchodu z východzej zastávky 25 % storno poplatok, 

- menej ako 24 hodín do odchodu z východzej zastávky  50% storno poplatok

- menej ako 12 hodín pred odchodom autobusu z východzej zastávky 100% storno poplatok

- menej ako 12 hodín nie je možné stornovať cestovný lístok

- menej ako 12 hodín nie je povolená zmena cestovného lístka 


Cestovné a akciové lístky

Cestovný lístok nie je prenosný na inú osobu.

Akciové lístky a lístky na mimoriadne spoje nie je možné zmeniť ani stornovať.


Oznam

Dopravca má právo vyhlásiť zľavy v rámci  spoločenských akcií, a tiež sezónne príplatky a úpravu prevádzky počas  štátnych sviatkov.

Cestovné lístky je možné zakúpiť si  prostredníctvom on-line predaja na našej internetovej stránke  www.interbus.sk alebo agentúr na Slovensku.


WIFI pripojenie

SPRÍJEMNITE SI CESTOVANIE S WIFI PRIPOJENÍM

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt wifi logo


Dôležité upozornenie pre cestujúcich

Dôležité upozornenie pre cestujúcich: Pre deti mladšie ako 3 roky odporučáme mať so sebou vhodné detské zadržiavacie zariadenia (detská sedačka, event. podsedák).

Zadržiavacie zariadenie nie je bežnou a povinnou súčasťou vybavenia autobusu.

Prosíme cestujúcich, aby pri nástupe do autobusu mali pripravený  k nahliadnutiu platný cestovný doklad /občiansky preukaz ID alebo cestovný  pas/.

Povolenie k pobytu, kópie dokladov a pod. nie sú cestovnými dokladmi.  Klientom bez platných cestovných dokladov nebude povolená  preprava.


Cestovný poriadokZMENA ZASTÁVKY VO FIRENZE

!! POZOR ZMENA od 04.12.2019 !! Dochádza k zmene zastávky vo FIRENZE na PARCHEGGIO VILLA COSTANZA.


ZMENA ZASTÁVKY V PADOVE

!! POZOR ZMENA od 13.01.2020 !! Dochádza k zmene zastávky v Meste PADOVA na Via Frà Paolo Sarpi n. 42 (parcheggio ex Pesa Pubblica).