Aktuálne informácie o cestovaní

Miesto kde spoznáte historické pamiatky.


Informácie

Menej rizikové krajiny

 

Krajiny, ktoré sú od 18.  septembra 2020 z epidemiologického hľadiska považované za menej rizikové  a pre ktoré pri návrate do SR platí voľný prechod cez hranice bez  povinnosti izolácie v domácom prostredí a testovania na COVID-19. 

 

Austrália  Bulharsko  Cyprus  Čínska ľudová republika  Dánsko  Estónsko  Faerské ostrovy  Fínsko 

 

Grécko   Írsko  Island  Japonsko  Južná_Kórea  Kanada  Lichtenštajnsko  Litva  Lotyšsko 

 

Maďarsko  Monako  Nemecko  Nórsko  Nový_Zéland  Poľsko  Rakúsko 

 

Slovinsko  Spojené_kráľovstvo  Švajčiarsko  Švédsko  Taliansko 


Bezpečnostné opatrenia

Všetkým osobám, ktoré od 1. septembra 2020 od 7:00 vstúpia na územie SR, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu Európskej únie,

ktorá nie je na zozname menej rizikových krajín (teda je riziková, tzv. „červená“) a zároveň nenavštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie a je riziková,

sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade

bezpríznakového priebehu izolácie je možné ju ukončiť na 10. deň aj bez absolvovania testu na ochorenie COVID-19.


Cestujúci je povinný dodržiavať tieto preventívne opatrenia pri cestovaní:

  • Vstup do autobusu je povolený len s rúškom
  • Pred nástupom do autobusu je každý cestujúci povinný použiť dezinfekčný prostriedok určený na povinnú dezinfekciu rúk a dodržiavať bezpečnostné rozostupy
  • Na palube autobusu je zakázané používať toaletu
  • Na palube autobusu je zakázané počas cesty podávať  akékoľvek nápoje
  • Z bezpečnostných dôvodov je cestujúci povinný mať  zakúpený cestovný lístok vopred, platba v hotovosti priamo u vodiča nebude možná.

UPOZORNENIE : V prípade, že cestujúci odmietne akceptovať, alebo nebude dodržiavať tieto opatrenia, spoločnosť ma právo vylúčiť ho z prepravy.Postup pri návrate z krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname menej rizikových krajín

Postup pri návrate z krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname menej rizikových krajín

 

Informácie o postupe pri návrate do SR

 Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

 Od 7. septembra platí na Slovensku plošné uvoľnenie letov. Podmienené je dodržiavaním prísnych protiepidemických opatrení.

Každý cestujúci, ktorý prilieta na Slovensko z ktorejkoľvek krajiny, musí vyplniť:                                                                                                                                                 Formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (Public Health Passenger Locator Form).

 Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva

 Cestovné odporúčanie pre všetky krajiny

 Odkazy na vybrané krajiny

 Bosna a Hercegovina  Belgicko  Česko  Čierna Hora  Gruzínsko 

 Holandsko   Chorvátsko  Izrael   Portugalsko

 Spojené_arabské_emiráty  Spojené štáty americké  Španielsko  Tunisko  Turecko  Ukrajina        


NEMECKO

d 17.06.2020 začne opäť premávať pravidelná medzinárodná linka Košice-Frankfurt.

Od stredy 10.06.2020 sa ruší povinná karanténa.

Cestovné lístky už v predaji.


VEĽKÁ BRITÁNIA

Medzinárodná doprava do Veľkej Británie je povolená od 20.07.2020.

Vláda Spojeného kráľovstva oznámila zavedenie karantény pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich do UK počnúc dňom 8. júna 2020.

Pri vstupe do Spojeného kráľovstva, je potrebné vyplniť formulár  s kontaktnými údajmi, adresou, na ktorej sa budete počas karantény zdržiavať a poskytnúť informácie o pobyte, prikladáme link:

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk.

Rizikové regióny v Anglicku od 01.09.2020:

Anglicko časť: TAYSIDE

Anglicko časť: NORTH WEST

Všetkým osobám, ktoré od 1. septembra 2020 od 7:00 vstúpia na územie SR, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu Európskej únie,

ktorá nie je na zozname menej rizikových krajín (teda je riziková, tzv. „červená“) a zároveň nenavštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie a je riziková,

sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade

bezpríznakového priebehu izolácie je možné ju ukončiť na 10. deň aj bez absolvovania testu na ochorenie COVID-19.ČESKO

 ČESKÁ Republika od 018.09.2020 je v červenej zóne.

Všetkým  osobám, ktoré od 18. septembra 2020 od 9:00 vstúpia na územie SR, pričom  počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu Európskej únie,

ktorá  nie je na zozname menej rizikových krajín (teda je riziková, tzv.  „červená“) a zároveň nenavštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej  únie a je riziková,

sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade

bezpríznakového priebehu izolácie je možné ju ukončiť na 10. deň aj bez absolvovania testu na ochorenie COVID-19.

Podmienky návratu do SR

 Informácie o postupe pri návrate do SRRAKÚSKO

Rizikové regióny v RAKÚSKU od 01.09.2020:

Rakúsko časť: Hl. MESTO VIEDEŇ

Rakúsko časť: HORNÉ RAKÚSKO

Rakúsko časť: TIROLSKO

 Všetkým   osobám, ktoré od 1. septembra 2020 od 7:00 vstúpia na územie SR,  pričom  počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu Európskej únie,

ktorá   nie je na zozname menej rizikových krajín (teda je riziková, tzv.   „červená“) a zároveň nenavštívili krajinu, ktorá nie je členom  Európskej  únie a je riziková,

sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade

bezpríznakového priebehu izolácie je možné ju ukončiť na 10. deň aj bez absolvovania testu na ochorenie COVID-19.MAPA RIZIKOVÝCH KRAJÍN