Aktuálne informácie o cestovaní

Miesto kde spoznáte historické pamiatky.


Informácie

Menej rizikové krajiny

Krajiny, ktoré sú od 01.  október 2020 z epidemiologického hľadiska považované za menej rizikové  a pre ktoré pri návrate do SR platí voľný prechod cez hranice bez  povinnosti izolácie v domácom prostredí a testovania na COVID-19. 

Austrália

 

Grécko

 

 

Lotyšsko

 

San Marino

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulharsko

 

Írsko

 

 

Maďarsko

 

Slovinsko

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyprus

 

Island

 

 

Monako

 

Spojené kráľovstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

Čínska ľudová republika

 

Japonsko

 

 

Nemecko

 

Švajčiarsko

 

 

 

 

 

 

 

 

Dánsko

 

Južná Kórea

 

 

Nórsko

 

Švédsko

 

 

 

 

 

 

 

 

Estónsko

 

Kanada

 

 

Nový Zéland

 

Taliansko

 

 

 

 

 

 

 

 

Faerské ostrovy

 

Lichtenštajnsko

 

 

Poľsko

 

Taiwan

 

 

 

 

 

 

 

 

Fínsko

 

Litva

 

 

Rakúsko

 

Vatikán


                                                Vstup na územie SR

Postup pri návrate z krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname menej rizikových krajín

 1. Ak ste počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny EÚ mimo zoznamu menej rizikových krajín

Pre  všetky osoby, ktoré od 16. novembra 2020 od 7:00 hod. vstúpia na územie  SR, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny  Európskej únie, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí:

 - obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, 

- pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa, 

- pri  bezpríznakovom priebehu izolácie u detí do troch rokov, ukončením  povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej  domácnosti. 

 Tieto osoby sú povinné:

  • najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky byť registrované na webe korona.gov.sk/ehranica
  • počas  svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať  potvrdením podľa písmena a) príslušníkom Policajného zboru SR, 
  • podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení,

Tieto povinnosti sa nevzťahujú na osoby, ktoré sú pri  vstupe na územie Slovenskej republiky schopné preukázať sa negatívnym  výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách  mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín. 

Informácie o výnimkách a hraničný režim s Českou republikou, Rakúskom, Maďarskom a Poľskom sú uvedené vo pdf vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR  (pdf; 278.17 KB)

2. Ak ste počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu mimo zoznamu menej rizikových krajín, ktorá nie je členom EÚ

 Pre všetky osoby, ktoré od 16. novembra 2020 od 7:00 hod. vstúpia na územie SR, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa končí:

 obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,

pri  bezpríznakovom priebehu izolácie u detí do troch rokov, ukončením  povinnosti izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, 

Tieto osoby sú povinné:

  • najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky byť registrované na webe korona.gov.sk/ehranica,
  • počas  svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať  potvrdením podľa písmena a) príslušníkom Policajného zboru SR,
  • podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení,

Informácie o výnimkách sú uvedené vo pdf vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR  (pdf; 278.17 KB) 

Na stiahnutie: pdf Podmienky vstupu do Slovenskej republiky od 16. novembra - infografika  (pdf; 81.76 KB)   

Formulár pri návrate leteckou dopravou

 Od 7. septembra platí na Slovensku plošné uvoľnenie letov. Podmienené je dodržiavaním prísnych protiepidemických opatrení.

Každý cestujúci, ktorý prilieta na Slovensko z ktorejkoľvek krajiny, musí vyplniť Formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (Public Health Passenger Locator Form).

Niektoré  letecké spoločnosti môžu v súčasnej dobe aj pri návrate do vlasti  vyžadovať preukázanie negatívneho testu na COVID-19. Podmienky týkajúce  sa prepravy cestujúcich sú v kompetencii leteckých spoločností preto odporúčame informovať sa u príslušnej leteckej spoločnosti o podmienkach vstupu na palubu aj pri návrate do SR. 

Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva


Postup pri návrate z krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname menej rizikových krajín

Postup pri návrate z krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname menej rizikových krajín

Informácie o postupe pri návrate do SR

Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny

Od 7. septembra platí na Slovensku plošné uvoľnenie letov. Podmienené je dodržiavaním prísnych protiepidemických opatrení.

Každý cestujúci, ktorý prilieta na Slovensko z ktorejkoľvek krajiny, musí vyplniť:                                                                                                                                                                                                                                           Formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (Public Health Passenger Locator Form).

Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva

Cestovné odporúčanie pre všetky krajiny

Odkazy na vybrané krajiny

Bosna a Hercegovina  Belgicko  Česko  Čierna Hora  Gruzínsko 

Holandsko   Chorvátsko  Izrael   Portugalsko

Spojené_arabské_emiráty  Spojené štáty americké  Španielsko  Tunisko  Turecko  Ukrajina       


NEMECKO

Od 7. októbra 2020 zaradilo  Nemecko slovenské regióny/samosprávne kraje Bratislavu, Nitru, Prešov,  Trnavu a Žilinu medzi rizikové oblasti z hľadiska výskytu infekcie  COVID-19.

Cestujúci  prichádzajúci z rizikových oblastí/štátov musia ísť do karantény a  absolvovať povinné testovanie alebo predložiť negatívny test na COVID-19  nie starší ako 48 hodín. Testovanie v Nemecku vykonané do 10 dni po  príchode je bezplatné pre všetkých cestujúcich, vrátane  cestujúcich, ktorí v Nemecku nie sú zdravotne poistení. Test môže byť po  telefonickom dohovore tiež vykonaný u všeobecného lekára, prípadne v inom zdravotníckom zariadení podľa určenia príslušného úradu  zdravotníctva (Gesundheitsamt) alebo po dohovore na telefónnom čísle  116117. Do negatívneho výsledku ostáva naďalej v platnosti povinnosť  karantény.

Testovanie prebieha  aj na letiskách, v prístavoch, na železničných staniciach ako aj na  cestných hraničných priechodoch. Cestujúci prichádzajúci leteckou,  železničnou, autobusovou a lodnou dopravou musia vyplniť výstupnú kartu  (Aussteigekarte). Na cestných hraničných priechodoch sú zriadené  testovacie stanice. Testovanie sa nevzťahuje na cestujúcich, ktorí cez  Nemecko prechádzajú a bezprostredne po prekročení nemeckej hranice budú pokračovať v ceste do domovského štátu alebo do štátu ich pobytu.

Po príchode do miesta bydliska v Nemecku sú zároveň všetci cestujúci  prichádzajúci z rizikových oblastí povinní kontaktovať príslušný  nemecký úrad zdravia (Gesundheitsamt), kde dostanú informácie k ďalšiemu postupu, ku karanténe a k príp. ďalším testom na COVID-19, nakoľko v  jednotlivých spolkových krajinách sa podmienky môžu odlišovať. Odporúčame  preto cestujúcim ešte pred vstupom do Nemecka kontaktovať príslušný  úrad zdravia (Gesundheitsamt) podľa miesta pobytu a informovať sa o  podmienkach karantény a testovania na COVID-19. Na webovej stránke Robert Koch Institut sa po zadaní mesta/obce alebo poštového smerovacieho čísla  ukáže kontakt na príslušný nemecký úrad zdravia.

Do dvojtýždňovej karantény musia ísť všetci cestujúci, ktorí do Nemecka prichádzajú zo všetkých rizikových oblastí/štátov. Tieto sú priebežne zverejňované na webovej stránke Inštitútu Roberta Kocha.

Povinnosť karantény sa nevzťahuje na tieto osoby:
 
- osoby, ktorých činnosť je potrebná na udržanie:

funkčnosti zdravotníctva

verejnej bezpečnosti a poriadku

diplomatických a konzulárnych vzťahov

funkčnosti právneho a súdneho systému

funkčnosti ľudového zastúpenia, vlády a správy NSR, spolkových krajín, krajov, miest a obcí

funkčnosti orgánov EÚ a medzinárodných organizácií

- osoby,  ktoré sa nachádzali mimo Nemecka v rámci ich pracovnej činnosti ako  zamestnanci leteckých, lodných, vlakových alebo autobusových firiem resp. ako posádka lietadiel, lodí, vlakov a autobusov

- osoby, ktoré cestujú do Nemecka denne alebo až na dobu do 5 dní nevyhnutne a neodkladne z pracovných alebo medicínskych dôvodov alebo

- ktoré sa v zahraničí zdržiavali  kratšie než (48 hodín / minimálne viac dní) alebo osoby, ktoré majú iný  závažný dôvod; k tomu patria predovšetkým sociálne aspekty ako  napr. striedavá rodičovská starostlivosť, návšteva manžela resp.  životného partnera, ktorý s nimi nežije pod jednou strechou, naliehavo  nutné lekárske ošetrenia alebo podpora a pomoc osobám odkázaným na  ochranu
Domáca karanténa sa  nevzťahuje ani na osoby, ktoré pricestujú do Nemecka za účelom minimálne  trojtýždňového pracovného pomeru (sezónne pracovné sily), pokiaľ budú  na mieste ich ubytovania a činnosti po dobu prvých 14 dní po ich  príchode dodržiavané skupinové hygienické opatrenia a opatrenia na  zabránenie kontaktov mimo ich pracovnej skupiny a ktorým je v tomto čase  povolené opustenie miesta ich ubytovania výlučne za účelom vykonávania  ich pracovnej činnosti. Zamestnávateľ pritom oznámi zahájenie takejto  činnosti ešte pred jej začatím príslušnému úradu a zdokumentuje  realizované opatrenia. 

Nedodržiavanie povinnej karantény je v Nemecku sankcionované peňažnou pokutou.

Podmienky návratu do SR

Voľný prechod cez hranice bez predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj povinnosti absolvovať karanténu.


VEĽKÁ BRITÁNIA

Zmena podmienok od 26. septembra 2020

V  rámci pravidelnej aktualizácie zoznamu bezpečných krajín Ministerstvo  zahraničia, Commonwealthu a rozvojovej pomoci zverejnilo informáciu o  vyradení Slovenska z tzv zoznamu bezpečných krajín. Cestujúci  prichádzajúci zo Slovenska do UK po 26. septembri 2020 (04:00 hod.) sú  povinný absolvovať 14 dňovú samoizoláciu. 

Pri vstupe do Spojeného kráľovstva, je potrebné vyplniť formulár  s kontaktnými údajmi, adresou, na ktorej sa budete počas karantény zdržiavať a poskytnúť informácie o pobyte, prikladáme link:

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk.

Informácie na oficiálnej stránke britskej vláda

Napriek  tejto výnimke platí povinnosť pre každého cestujúceho prichádzajúceho  zo Slovenskej republiky do Spojeného kráľovstva registrovať sa vopred na  stránke, resp. po prílete vyplniť tzv. passenger locator form.


Povinná registrácia pred príchodom do Spojeného kráľovstva

Vprípade vycestovania do Severného Írska, Škótska alebo Walsu, odporúčame sledovať nasledovné stránky :

Severné Írsko - informácie o COVID-19

Škótsko - informácie o COVID-19  

Wales - informácie o COVID-19

Všetkým osobám, ktoré od 1. septembra 2020 od 7:00 vstúpia na územie SR, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu Európskej únie,

ktorá nie je na zozname menej rizikových krajín (teda je riziková, tzv. „červená“) a zároveň nenavštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie a je riziková,

sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade

bezpríznakového priebehu izolácie je možné ju ukončiť na 10. deň aj bez absolvovania testu na ochorenie COVID-19.ČESKO

 ČESKÁ Republika od 018.09.2020 je v červenej zóne.

Všetkým  osobám, ktoré od 18. septembra 2020 od 9:00 vstúpia na územie SR, pričom  počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu Európskej únie,

ktorá  nie je na zozname menej rizikových krajín (teda je riziková, tzv.  „červená“) a zároveň nenavštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej  únie a je riziková,

sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade

bezpríznakového priebehu izolácie je možné ju ukončiť na 10. deň aj bez absolvovania testu na ochorenie COVID-19.

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SRRAKÚSKO

Rizikové regióny v RAKÚSKU od 01.09.2020:

Rakúsko časť: Hl. MESTO VIEDEŇ

Rakúsko časť: HORNÉ RAKÚSKO

Rakúsko časť: TIROLSKO

Všetkým   osobám, ktoré od 1. septembra 2020 od 7:00 vstúpia na územie SR,  pričom  počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu Európskej únie,

ktorá   nie je na zozname menej rizikových krajín (teda je riziková, tzv.   „červená“) a zároveň nenavštívili krajinu, ktorá nie je členom  Európskej  únie a je riziková,

sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade

bezpríznakového priebehu izolácie je možné ju ukončiť na 10. deň aj bez absolvovania testu na ochorenie COVID-19.BELGICKO

Belgicko

 

Podmienky vstupu do krajiny

Belgicko  od 15. júna 2020 otvorilo svoje hranice a tým opätovne umožnilo  vnútroeurópske cesty smerom do a z Belgicka do krajín Schengenského  priestoru, Veľkej Británie, Andory, Monaka, San Marina a Vatikánu (tzv.  EÚ+ ). Nepodstatné cesty do zón, miest alebo oblastí v rámci EU + , pre  ktoré bolo vydané cestovné obmedzenie na webovej stránke Ministerstva  zahraničných vecí, obchodu a rozvojovej spolupráce Belgicka (zóny, ktoré  sú v izolácii), nie sú povolené. Cesty do a z krajín mimo EU +, ktoré  nemajú podstatný význam, nie sú povolené do odvolania.

Od  1. augusta 2020 sa pre cestujúcich prichádzajúcich do Belgicka z  akejkoľvek krajiny, akýmkoľvek dopravným prostriedkom vyžaduje vyplnenie  online formulára (The Passenger Locator Form – PLF), ktorý je potrebné vyplniť minimálne 48 hodín pred prekročením hraníc. Formulár  vypĺňa každá osoba staršia ako 16 rokov; spolucestujúca osoba mladšia  ako 16 rokov sa uvádza vo formulári rodiča. Ak osoba mladšia ako 16  rokov cestuje sama, vypĺňa formulár samostatne. Výnimka na vyplnenie  formulára sa vzťahuje na osoby, ktoré cestujú iným dopravným  prostriedkom ako lietadlo alebo loď, a ktoré sa zdržia menej ako 48  hodín na území Belgicka alebo ktoré sa zdržia menej ako 48 hodín mimo  územia Belgicka. Akúkoľvek zmenu údajov, ktorá nastane do 14 dní po  príchode do krajiny, je potrebné oznámiť na adresu PLFBelgium@health.fgov.be.

Cesty mimo územia krajín EU+ (Schengenský priestor, Veľká Británia,  Andora, Monako, San Marino a Vatikán) sú zakázané; v rámci EÚ+ sa  odporúča sledovať rozdelenie krajín na červenú a oranžovú zónu.

Na cestujúcich, ktorí prichádzajú z krajín mimo EÚ+ alebo z oblastí s  osobitnou izoláciou v rámci EÚ+, sa vzťahuje domáca karanténa. Uvedené  sa nevzťahuje na osoby, ktoré vykonali podstatnú cestu do týchto krajín spojenú s vykonávaním ich pracovnej funkcie. Členovia ich rodiny musia  karanténu dodržať.

Elektronický formulár pre vstup do Belgicka, ak ste držiteľom mobilného telefónu

Elektronický formulár pre vstup do Belgicka, ak nie ste držiteľom mobilného telefónu (je potrebné ho vytlačiť a mať so sebou)
Občania  SR cestujúci zo Slovenskej republiky môžu vstúpiť na územie Belgicka  bez povinnosti predloženia negatívneho testu na COVID-19 a absolvovania  karantény.

S účinnosťou od 16. septembra 2020,  16:00 bola Slovenská republika z pohľadu Belgicka preradená do oranžovej  zóny, pri ktorej belgické úrady apelujú na zvýšenú opatrnosť. Po návrate/ceste z územia Slovenskej republiky do Belgicka je odporúčané testovanie na COVID-19 a karanténa v dĺžke 14 dní.MAPA RIZIKOVÝCH KRAJÍN