Aktuálne informácie o cestovaní

Miesto kde spoznáte historické pamiatky.


Informácie

Voľný  pohyb sa rozšíri od 10.06.2020 do ďalších 16 krajín, 

Okrem  Česka, Rakúska a Maďarska, s ktorými máme otvorené hranice už od  minulého týždňa, bude možné na Slovensko bez problémov cestovať  z ďalších 16 krajín. 

Od stredy 7:00 sa tak ruší povinná štátna  karanténa, ako aj ekaranténa pre prichádzajúcich z uvedených krajín.

Pôjde o Nemecko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Slovinsko,  Chorvátsko, Bulharsko, Grécko, Cyprus, Malta, Estónsko, Litva, Lotyšsko,  Fínsko, Nórsko, Dánsko a Island. 

Po  zhodnotení epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v  zahraničí sa Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium  rozhodli

zaradiť na zoznam menej rizikových krajín Spojené kráľovstvo. 

Opatrenie ÚVZ SR, v ktorom bude upravený zoznam menej rizikových  krajín, by malo byť zverejnené v piatok 17. júla 2020  a účinnosť má  nadobudnúť v pondelok 20. júla 2020


V zozname menej rizikových krajín sa aktuálne nachádzajú : Austrália,  Belgicko, Cyprus, Česká republika, Čína, Dánsko, Estónsko, Faerské  ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, 

Chorvátsko, Holandsko, Írsko,  Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko,  Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko,  Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko a Taliansko.


Bezpečnostné opatrenia

Cestujúci je povinný dodržiavať tieto preventívne opatrenia :

  • Vstup do autobusu je povolený len s rúškom
  • Pred nástupom do autobusu je každý cestujúci povinný použiť dezinfekčný prostriedok určený na povinnú dezinfekciu rúk a dodržiavať bezpečnostné rozostupy
  • Na palube autobusu je zakázané používať toaletu
  • Na palube autobusu je zakázané počas cesty podávať  akékoľvek nápoje
  • Z bezpečnostných dôvodov je cestujúci povinný mať  zakúpený cestovný lístok vopred, platba v hotovosti priamo u vodiča nebude možná.

UPOZORNENIE : V prípade, že cestujúci odmietne akceptovať, alebo nebude dodržiavať tieto opatrenia, spoločnosť ma právo vylúčiť ho z prepravy.


NEMECKO

Od 17.06.2020 začne opäť premávať pravidelná medzinárodná linka Košice-Frankfurt.

Od stredy 10.06.2020 sa ruší povinná karanténa.

Cestovné lístky už v predaji.


GRÉCKO

Od stredy 15. júla 2020 06.00 hod. sú všetci cestujúci, ktorí  vstupujú do Grécka z iných než nevyhnutných dôvodov cez hraničný  priechod Promachon,

povinní pri príchode predložiť negatívny výsledok  PCR testu na COVID-19, vykonaný max 72 hodín pred ich vstupom do Grécka.
 
Do Grécka budú môcť vstúpiť iba osoby, ktoré preukážu osvedčenie o negatívnom výsledku testu RT-PCR. 

Osvedčenia  by mali byť napísané v angličtine a mali by obsahovať meno a číslo  cestovného pasu alebo občianskeho preukazu cestujúceho.VEĽKÁ BRITÁNIA

Medzinárodná doprava do Veľkej Británie je povolená od 20.07.2020.

Vláda Spojeného kráľovstva oznámila zavedenie karantény pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich do UK počnúc dňom 8. júna 2020.

Pri vstupe do Spojeného kráľovstva, je potrebné vyplniť formulár  s kontaktnými údajmi, adresou, na ktorej sa budete počas karantény zdržiavať a poskytnúť informácie o pobyte, prikladáme link:

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk.