Oficiálny názov: Grécka republika
Hlavné mesto: Atény (Athínai)
Štátne zriadenie: pluralitná republika s jednokomorovým parlamentom
Náboženstvo: pravoslávne, ktoré vyznáva 98% populácie, ďalej sú tu zastúpení rímski katolíci, židia a moslimovia
Úradný jazyk: úradným jazykom je gréčtina, dohovoríte sa aj anglicky
Časový posun: + 1 hod
Grécka bohatá mytológia z minulosti

Grécko - miesto s bohatou a dlhou históriou, ukrývajúce tajomstvo ľudskej múdrosti a krásy, ktoré je spojené s mnohými mytologickými bájami a mýtmi, predstavuje kolísku západnej kultúry. Rozmanitá krajina, v ktorej horské masívy s dravými riekami prechádzajú do pobrežia s nádhernými plážami a trblietajúcim sa morom, Vás okúzli rovnako ako úprimnosť a pohostinnosť obyvateľov.

Grécko nájdete na juhovýchode Európy, kde sa rozkladá na južnom výbežku Balkánskeho polostrova. Zahŕňa pevninskú časť a v Jónskom, Stredozemnom a Egejskom mori niekoľko veľkých ostrovov i veľké množstvo menších ostrovčekov.

Hlavným mestom Grécka s 2,5 miliónmi obyvateľov sú Atény.

Nezabudnuteľné grécke lákadlá

Obľúbenou destináciou je táto krajina vďaka príjemnej teplej klíme, ktorá je od mája až do konca októbra stabilná. Pláže sa Vám ponúkajú ako pokojné a takmer opustené, tak i plné najrôznejších atrakcií, piesočnaté, kamienkové a skalnaté.

Kto neochutnal pravý grécky jogurt, nie je labužník
Grécky jogurt sa vyrába z pravého gréckeho mlieka a smotany. Prechádza špeciálnym technickým procesom, vďaka ktorému získava jedinečnú konzistenciu, chuť i vôňu. Tá je daná ďalekosiahlou tradíciou výrobného tajomstva Grékov. Výsledný produkt je veľmi kvalitný a s jogurtom známym v našich zemepisných šírkach jednoducho nezameniteľný. Používa sa ako základná surovina pre výrobu tradičných gréckych šalátov i neodolateľných múčnikov. Najlepšie si ho však vychutnáte dochutený len výborným gréckym medom alebo horúcim ovocím.

Čo možno neviete o gréčtine
Grécko je nielen kolískou európskej civilizácie, ale taktiež kolískou indo-európskych jazykov. Gréčtina má totiž suverénne najdlhšiu zdokumentovanú históriu svojho vývoja z celej jazykovej rodiny. Jej prvé použitie bolo zaznamenané už v dobe pred 3 000 rokmi. Grécka abeceda sa ale nevyužíva len v Grécku, často sa s jej znakmi stretnete trebárs v našej fyzike a matematike. Preto neváhajte a využite jedinečnú možnosť naučiť sa v Grécku aspoň základy tohto krásneho jazyka.

Poznajte, že široká ponuka služieb turistických centier a hotelov, neobmedzené športové vyžitie, bohatá ponuka barov i typických miestnych reštaurácií je v Grécku samozrejmosťou.

Termíny


Vila "Popi"

Autobusová doprava

Letné počasie a horúčavy prichádzajú v plnej sile a v tomto čase to  každého láka vycestovať a užiť si osvieženie pri mori. Preto sme našu  ponuku  zájazdov pripravili  pre vás 18 a 13-dňové zájazdy v rôznych  ubytovacích zariadeniach za veľmi priaznivé ceny.

Veríme, že si z našej ponuky vyberiete a užijete si Leto 2024 pri mori.

PROGRAM ZÁJAZDU:

1. deň: odchod zo Slovenska podľa stanovenej trasy do vybraného letoviska.

2. deň:  príchod do cieľového letoviska podľa dopravnej situácie v  dopoludňajších, príp. popoludňajších hodinách. Ubytovanie (zväčša od  14:00, resp. podľa pripravenosti izieb), stravovanie podľa zaplatených  služieb.

Nasledujúce dni: čerpanie služieb na  príslušný počet nocí v súlade so zmluvnými podmienkami. Možnosť  zúčastniť sa na fakultatívnych výletoch organizovaných miestnou  partnerskou CK.

Predposledný deň: uvoľnenie  ubytovacieho zariadenia podľa pokynov delegáta (alebo recepcie) v  ranných resp. dopoludňajších hodinách. Čas odchodu je upresnený na  mieste, informovať Vás bude delegát alebo iná poverená osoba.

Posledný deň: návrat na Slovensko podľa dopravnej situácie, najneskôr do polnoci.

POVINNÉ PRÍPLATKY:

autobusová  doprava na osobu pri zakúpení zájazdu 145,00 €, doplatok za dvojsedadlo  na osobu 80,00 €,  príplatok za hygienické a bezpečnostné opatrenia na  osobu 5,00 €, samostatná doprava bez ubytovania na osobu v jednom smere  80,00 €.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA :

Autobusová  doprava je zabezpečovaná pohodlnými diaľkovými autobusmi, ktoré spĺňajú  medzinárodné štandardy prepravy. Sú vybavené klimatizáciou,  polohovateľnými sedadlami, audio - video technikou. Väčšina má k  dispozícii WC, prípadne iné doplnkové vybavenie, teplé a chladené  nápoje. Používanie a regulovanie klimatizácie (kúrenia), WC, počas jazdy  ako aj podávanie teplých či studených nápojov. Technický sprievodca v  autobusoch nie je počas cesty prítomný. Počas jazdy autobusom platia  prepravné podmienky dopravcu. Prípadná zmena dopravcu, typu autobusu za  autobus rovnakej kategórie a času odchodu neoprávňuje klienta k zrušeniu  zájazdu a uplatňovaniu si akýchkoľvek nárokov voči cestovnej  kancelárii. Cestujúci má povinnosť včas sa dostaviť na miesto nástupu,  pričom presné miesto a čas sú uvedené v komplexnom odbavení. V prípade  zmeškania odchodu autobusu zo SR, nemá klient právo na refundáciu  zájazdu. V prípade zmeškania autobusu smerom na Slovensko vlastnou vinou  nemá klient právo na odškodnenie. CK môže poskytnúť pomoc pri hľadaní  náhradnej dopravy, príp. ubytovania, ktoré si klient hradí v plnej výške  sám. Prvý deň príchodu a posledný deň odchodu do/z destinácie je určený  na prepravu. V každom prípade je nutné počítať s rôznymi časovými  posunmi v dôsledku nepredvídateľných okolností na ceste a na hraniciach.  Váha batožiny pri preprave autobusom je limitovaná do 20 kg na osobu.  Tento limit sa vzťahuje na každého cestujúceho, ktorý má zakúpené  miesto. V autobusoch je zakázané prepravovať nadrozmernú batožinu  (bicykle, kajaky a pod.). Pri autobusovej doprave z bezpečnostných  dôvodov musia mať vlastné sedadlo aj deti do 2 rokov. Všetky podrobnosti  súvisiace s trasou a presnými časmi odchodu vám budú zaslané najneskôr 7  dní pre odchodom.  

Výnimkou sú zájazdy LAST MINUTE zakúpené menej ako 7 dní pred plánovaným odchodom.

UPOZORNENIE:

Počas  cesty a pobytu je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné a hygienické  opatrenia nariadené vládnymi autoritami v danej krajine. Minimálny počet  účastníkov na realizáciu autobusového zájazdu do cieľovej destinácie je  25 osôb. CK INTERBUS - SK s.r.o. si vyhradzuje právo na zrušenie alebo zmenu  zájazdu v prípade nenaplnenia minimálneho počtu cestujúcich.             

Poistenie

Cestovné poistenie Touroperator

V našej cestovnej kancelárii ponúkame cestovné poistenie od poisťovne Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, ktorá sa špecializuje na cestovné poistenieuž od roku 1907. K zájazdom ponúkame balíky poistenia KOMFORT a PLUS.  


Poistenie proti úpadku cestovnej kancelárie       

Naša cestovná kancelária je poistená proti úpadku v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr.


Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava,        
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
odd.: Sa, vložka č.: 1325/B. Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom

zozname skupín poisťovní vedenom IVASS. IČO: 35 709 332
Infolinka: +421 /2/ 544 177 04              |   E-mail: info@europska.sk              |   Web: www.europska.sk

Všeobecné zmluvné podmienky

INTERBUS - SK s.r.o.  

Cestovná kancelária

Staničné námestie11, 04 01 Košice, tel.: 055/7289616, fax: 055/7289618                                                                                     

Zap. OR MS Košice I., oddiel: Sro, vl. č.: 52668/V, IČO: 54143080, DIČ: 2121590625

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie CK INTERBUS - SK s.r.o..

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch CK INTERBUS - SK s.r.o.  ( ďalej len INTERBUS - SK s.r.o. ), sú platné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu organizované CK INTERBUS - SK s.r.o, sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu ( ďalej len  zmluva o zájazde ), ktorú   CK INTERBUS - SK s.r.o., uzatvára s objednávateľom zájazdu a sú v súlade so zákonom č. 281/2001. Z.z.

 I. Zmluvný vzťah

Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:

a) CK INTERBUS - SK s.r.o., prevádzka Staničné námestie 11, 040 01 Košice, ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom siete vlastných predajných miest alebo externých autorizovaných predajcov ( ďalej len - CK ) a

b) Objednávateľ, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

2. Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom vzniká uzatvorením zmluvy o zájazde tj. prijatím objednávateľom podpísanej zmluvy o zájazde a jej potvrdením zo strany CK.

Zmluva o zájazde platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených v zmluve o zájazde ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov. Za neplnoletú osobu podpisuje zmluvu jej zákonný zástupca.

3. Obsah zmluvy o zájazde sa určuje podľa katalógu, cenníka, dodatočných ponúk CK, objednávateľom potvrdených objednávok, týchto Všeobecných podmienok resp. osobitných podmienok priložených k zmluve o zájazde.

II. Ceny zájazdu

1. Všetky ceny zájazdov organizovaných CK sú v EUR a vykalkulované sú cudzím menám podľa oficiálneho kurzového lístka NBS ku dňu 01.10.2023 a ceny služieb a poplatkov známe k tomuto dátumu.

2. Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si objednávateľ objednal alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len "cena zájazdu") sa rozumie celková cena, uvedená v zmluve. Zo zliav, poskytovaných CK, má objednávateľ nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. V prípade možnosti využitia viacerých druhov zliav nie je možná ich kumulácia, objednávateľ si môže vybrať tú, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne dohodnuté s CK inak.

3. CK je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť ceny zájazdu v prípade, že dôjde k

a) zvýšeniu dopravných nákladov, vrátanie cien pohonných hmôt,

b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu,

c) zmene kurzu EUR použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 10%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.

4. Pokiaľ dôjde k uvedeným zmenám do 21. dňa pre začatím zájazdu, CK zvýši cenu zájazdu uvedenú v zmluve o zájazde:

a) o čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platia podľa ods. 2 . písmena a) a b) oproti cene služieb a platieb zahrnutých v cene zájazdu,

b) o čiastku zodpovedajúcu percentuálnej výške zmeny kurzu podľa ods. 2. písm. c).

5. Písomné oznámenie o zvýšení ceny sa musí objednávateľ odoslať najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu, inak cestovnej kancelárii nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

III. Platobné podmienky

1. CK má právo na zaplatenie ceny dosiaľ objednaných služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím.

2. CK je oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov pri podpise zmluvy o zájazde. Výška preddavkov a časový rozvrh platieb je dohodnutý takto:

a) pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške minimálne 50% z ceny dosiaľ objednaných služieb,

b) najneskôr 30 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100% ceny dosiaľ objednaných služieb,

c) v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 30 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100% ceny dosiaľ objednaných služieb.

3. Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny dosiaľ objednaných služieb. V prípade, že objednávateľ nedodrží termín úhrady celej ceny dosiaľ objednaných služieb, je CK oprávnená

odstúpiť od uzavretej zmluvy o zájazde a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty čl. VII. týchto Všeobecných podmienok

IV. Práva a povinnosti objednávateľa

Objednávateľ má právo:

a) na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

b) vyžadovať od CK informácie, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

c) odstúpiť od zmluvy o zájazde podľa čl. VII. týchto Všeobecných podmienok kedykoľvek pred začatím čerpania služieb,

d) na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s čl. VIII. týchto Všeobecných podmienok,

e) písomne oznámiť CK, že sa zájazdu namiesto neho zúčastní iná osoba v oznámení uvedená. Toto právo môže objednávateľ uplatniť iba v

lehote do 45 dní pred začatím zájazdu. Uplynutím tejto lehoty toto právo objednávateľa zaniká. Dňom doručenia oznámenia sa osoba v ňom uvedená stáva objednávateľom. Oznámenie musí obsahovať vyhlásenie

nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré cestovnej kancelárii v

súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú.

f) Objednávateľ má právo na ochranu osobných údajov pred nepovolanými osobami, ktoré uvádza na zmluve o obstaraní zájazdu.

2. Objednávateľ má povinnosť:

a) poskytnúť CK všetky náležitosti potrebné k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, najmä pravdivo a úplné uvádzať údaje v zmluve o zájazde vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie

doklady podľa požiadavky CK,

b) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s čl. III. týchto Všeobecných podmienok,

c) obstarať si a mať pri sebe počas zájazdu platný cestovný doklad, prípade vízum pokiaľ je vyžadované, dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje. Deti do 15 rokov, ktoré sa zúčastnia na zájazde

spolu s rodičmi a musia mat vlastný pas. Deti do 15 rokov, ak necestujú spolu s rodičmi, môžu cestovať len v sprievode dospelých osôb alebo s písomným súhlasom zákonného zástupcu a musia mať vlastný

cestovný pas. Osoby, ktorých zdravotný stav to vyžaduje, môžu cestovať len v sprievode a dohľade iných dospelých osôb. Pri organizovaní zájazdu do krajín s vízovou povinnosťou objednávateľ predloží cestovný

pas v termíne, ktorý určí CK. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša objednávateľ,

d) bez zbytočného odkladu a v lehote stanovenej CK oznamovať CK svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb,

e) prevziať od CK doklady potrebné na čerpanie služieb,

f) nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,

g) riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK a dodržiavať stanovený program,

h) počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb alebo CK

i) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa čl. VIII. týchto Všeobecných podmienok,

j) dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase.

3. K povinnostiam objednávateľov  právnických osôb ďalej patrí:

a) poveriť oprávneného zástupcu, s ktorým CK bude komunikovať a ktorý oboznámi svojich účastníkov s týmto Všeobecnými podmienkami a informáciami, ktoré od CK dostane.

V. Povinnosti a práva CK

1. CK je povinná:

a) mať uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku alebo krátkodobej platobnej neschopnosti,

b) pred uzavretím zmluvy o zájazde informovať o skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu,

c) najneskôr sedem dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomne ďalšie potrebné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú jej známe, ak nie sú obsiahnuté už v zmluve, katalógu alebo v cenníku, ktorý bol objednávateľom odovzdaný, a to najmä:

podrobnosti o možnosti kontaktu na neplnoletú osobu alebo zástupcu CK v mieste pobytu neplnoletej osoby, ak ide o zájazd, ktorého účastníkom je neplnoletá osoba.

meno, adresu a telefónne číslo osoby, na ktorú sa objednávateľ v ťažkostiach v priebehu zájazdu môže obrátiť so žiadosťou o pomoc,

všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytnutie obstaraných služieb ( napríklad poukaz pre hotel na poskytnutie dohodnutého ubytovania a stravovania, doklad pre zástupcu cestovnej kancelárie v mieste pobytu na poskytnutie fakultatívnych výletov apod. ). Ak je zmluva uzatvorená v čase kratšom ako sedem dní pred začatím zájazdu, CK svoju povinnosť podľa ods. 1 písmeno c) musí splniť pri uzatváraní zmluvy.

2. CK nie je povinná poskytnúť zákazníkovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.

3. K povinnostiam objednávateľa uvedeným v čl. IV. týchto Všeobecných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce práva CK.

VI. Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu

1. Ak je CK nútená pred začatím zájazdu zmeniť podmienky zmluvy o zájazde, môže navrhnúť objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí byť v návrhu nová

cena uvedená. Objednávateľ má právo rozhodnúť, či bude so zmenou zmluvy súhlasiť alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Rozhodnutie objednávateľa sa musí oznámiť CK písomne v lehote

určenej CK v návrhu zmeny zmluvy o zájazde.

2. CK má právo zrušiť zájazd, ak v lehote do 21 dní pred jeho začatím nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v iných prípadoch, ak jeho uskutočnenie je pre CK ekonomicky neúnosné, pretože

náklady vynaložené na jeho uskutočnenie výrazne prevyšujú náklady plánované. Minimálny počet účastníkov zájazdu pre všetky zájazdy je stanovený počtom 25 osôb, pokiaľ v katalógu alebo cenníku nie je

uvedený iný počet. Ak CK zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi písomne najneskôr v lehote 7 dní pred začatím zájazdu.

3. CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných okolností.

4. Ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začatím alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy o zájazde podľa ods. 1, má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK na základe

novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám v pôvodnej zmluve, ak CK môže takýto zájazd ponúkať. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej

zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, je CK povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.

5. Ak po začatí zájazdu CK neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas, alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť

také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať.

6. Ak pokračovanie zájazdu nie je možné zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality než sú uvedené v zmluve, je CK povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými

službami.

7. Ak CK zruší zájazd z iných dôvodov ako sú uvedené v lehote kratšej ako 21 dní pred termínom jeho začatia, objednávateľ má právo na primeranú náhradu škody.

8. Na základe individuálnej požiadavky objednávateľa CK, pokiaľ je to možné, urobí zmenu podmienok dohodnutých v zmluve o zájazde. Vykonanie takýchto zmien podlieha zaplateniu poplatku vo výške 20,- EUR

za jednu zmenu. Ide o zmenu termínu, typu ubytovacieho zariadenia, počtu osôb, nástupného miesta, mena apod. V prípade takejto zmeny požadovanej objednávateľom v lehote kratšej než 45 dní pred začatím

zájazdu, je takáto zmena považovaná za odstúpenie od zmluvy o zájazde zo strany objednávateľa a objednávateľ je povinný zaplatiť CK zmluvnú pokutu v súlade s čl. VII. týchto Všeobecných podmienok.

VII. Odstúpenie od zmluvy o zájazde

1. CK môže pred začatím zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, ktoré boli zmluvou dohodnuté, pričom zašle objednávateľovi

na jeho adresu uvedenú v zmluve o zájazde písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia.

2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy o zájazde kedykoľvek pred začatím čerpania služieb:

a) bez udania dôvodu,

b) ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy o zájazde podľa čl. VI. ods. 4. týchto Všeobecných podmienok,

c) ak dôjde k porušeniu povinnosti CK vyplývajúcich zo zmluvy o zájazde. Oznámenie o odstúpení od zmluvy o zájazde musí objednávateľ oznámiť písomnou formou a odovzdať ho osobne na predajné

miesto, kde si zájazd zakúpil alebo ho poslať CK doporučeným listom. Pri osobnom odovzdávaní účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom odovzdania oznámenia resp. pri posielaní

doporučeným listom CK dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde si zájazd zakúpil.

3. Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností CK alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy, je CK povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od

neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty.

4. Ak nie je dôvodom odstúpenia od zmluvy objednávateľa porušenie povinností CK, ktoré sú určené zmluvy pred začatím zájazdu z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ

povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty. Výška zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb nasledovne:

45 a viac dní 25,- EUR za každého účastníka zájazdu + poistenie

44 - 31 dní 30% z vopred stanovenej ceny + poistenie

30 - 22 dní 50% z vopred stanovenej ceny + poistenie

21 - 15 dní 75% z vopred stanovenej ceny + poistenie

14 - 7 dní 90% z vopred stanovenej ceny + poistenie

6 dní a menej 100% z vopred stanovenej ceny + poistenie

5. Ak nenastúpi objednávateľ na zájazd, pobyt alebo nevyčerpá službu cestovného ruchu bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy o zájazde, alebo z dôvodu nesplnenia povinností podľa čl. IV ods. 2. písmeno c) týchto Všeobecných podmienok, je povinný uhradiť 100% z vopred stanovenej ceny.

6. vopred stanovená cena je predajná cena vrátane všetkých povinných príplatkov a objednávateľom zakúpených fakultatívnych služieb a nezahŕňa zvláštne zľavy poskytované CK ako je zmluvne

dohodnuté alebo právnym predpisom stanovené náhrady tuzemským a zahraničným dodávateľom služieb ( napríklad čiastku za komplexné cestovné poistenie, ktorá sa pripočítava k zmluvnej pokute v

plnej výške ).

7. Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy o zájazde. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní

sa nezapočítava deň odchodu, odletu resp. nástupu na zájazd.

8. CK má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny dosiaľ objednaných služieb. CK je zároveň povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej

ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy.

VIII. Reklamačné konanie, zodpovednosť za škodu

1. Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o zájazde, zák. č. 170/2018 Z. z., alebo o s obitnym predpisom alebo ak nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, cestujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť CK INTERBUS – SK  s.r.o. (ďalej aj cestovná kancelária alebo CK) alebo jej poverenému zástupcovi.

2. Ak sa dodávateľovi služby alebo zástupcovi CK nepodarí na mieste zjednať nápravu, spíše so zákazníkom reklamačný protokol. Tento protokol je podmienkou pre uznanie reklamácie. Protokol musí byť spísaný v

troch vyhotoveniach ( 1 pre zástupcu CK, 2 pre klienta ) a podpísaný zástupcom CK a objednávateľom.

3. Jednu kópiu reklamačného protokolu s reklamáciou je objednávateľ povinný predložiť CK. Objednávateľ musí svoje nároky z reklamácie uplatniť v zákonom stanovenej lehote do troch mesiacov inak mu právo

zaniká.

4. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CK povinná odpovedať písomnou formou, najneskôr v lehote do 30 dní od obdŕžania reklamácie.

5. CK nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si objednávateľ objedná na mieste u sprievodcu, v hoteli alebo inej organizácii.

6. Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené objednávateľovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení,

ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.

7. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CK alebo okolností na strane objednávateľa, na základe ktorých objednávateľ úplne alebo sčasti nevyužije objednané a

CK zabezpečené služby, nevzniká objednávateľovi nárok na úhradu resp. zľavu z ceny týchto služieb.

8. V prípade, že dôjde k overbookingu  ubytovacieho zariadenia a bude nutné objednávateľa ubytovať v inom ubytovacom zariadení, poskytne sa náhradné ubytovanie v ubytovacom zariadení rovnakej alebo vyššej

kategórie. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj na časť pobytu. Ďalšie nároky voči CK po súhlase o zmene sú vylúčené.

9. Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb sú v nutných prípadoch možné. Ide najmä o zmenu trasy, typu autobusu v rovnakej kvalite a cenovej relácii a časov odchodu a návratu zo zájazdu pri autobusovej doprave.  V

prípade hore uvedených zmien bude CK bezodkladne informovať objednávateľa. Ak je to pred odchodom na zájazd a možné, objednávateľ má právo rozhodnúť, či so zmenou súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez

zaplatenia zmluvných pokút. Uvedené nezáväzné zmeny programu nemôžu byť predmetom reklamácie a CK neručí za škody, ktoré môžu vzniknúť zákazníkovi z týchto dôvodov, len podľa Občianskeho zákonníka.

10. Malé zmeny zo strany vedenia ubytovacieho zariadenia alebo zahraničného partnera ( organizácia stravovania, poskytovanie doplnkových služieb, fakultatívnych programov a výletov, stavebná činnosť a pod. )

môže nastať v priebehu sezóny  alebo v krátkej dobe pred odchodom na zájazd. Jedná sa o služby, ktoré zabezpečujú iné CK na mieste pobytu. V prípade, ak tieto udalosti nastanú, CK INTERBUS – SK s.r.o.

neznáša zodpovednosť. Uvedené zmeny nemôžu byť predmetom reklamácie.

11. Zmeny letových časov sa môžu uskutočniť i niekoľko hodín pred plánovaným odletom. CK neručí za meškanie lietadla resp. skorší odlet alebo prílet ( čo môže vzniknúť z technických dôvodov, z dôvodu

nepriaznivých poveternostných podmienok, z prevádzkových dôvodov, preťaženia leteckých ciest a pod. ) a za škody tým spôsobené. V prípade omeškania resp. skoršieho odletu alebo príletu lietadla nevzniká

objednávateľovi právo na kompenzáciu za dobu čakania na letisku alebo nevyčerpané služby súvisiace s pobytom, ani na odstúpenie od zmluvy o zájazde.

12. Vzhľadom na nepredvídané okolnosti, ako sú počasie, čakanie na hraničných priechodoch, prípadné problémy v cestnej premávke, môže dôjsť k predĺženiu plánovanej doby prepravy. V takomto prípade,

omeškania autobusu, nevzniká objednávateľovi právo na kompenzáciu za omeškaný čas,  ani na  zmluvy o zájazde.

13. Objednávateľ, ktorý použije vlastnú dopravu, je sám zodpovedný za dodržanie termínu nástupu a ukončenia pobytu, ktorý CK uvádza v pokynoch na zájazd.

14. CK nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona ani jej dodávatelia služieb ak škoda bola spôsobená objednávateľom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

IX. Cestovné poistenie

1. Súčasťou všetkých zájazdov CK je komplexné cestovné poistenie. V rámci rozsahu komplexného cestovného poistenia je o. i. zahrnuté poistenie pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho

odstúpením od zmluvy o zájazde v prípade nehody alebo ochorenia. Obsah a cena komplexného cestovného poistenia sú uvedené v katalógu a cenníku CK a presný rozsah krytia a podmienky komplexného

cestovného poistenia sú uvedené v brožúre poisťovacej spoločnosti, ktorú objednávateľ obdrží od CK. Každému účastníkovi zájazdu odporúčame priplatiť si komplexné cestovné poistenie.

2.Pri vzniku poistnej udalosti je poistený v priamom vzťahu s poisťovacou spoločnosťou a CK neprináleží posudzovať existenciu resp. výšku uplatňovaných nárokov z toho vzťahu.

X. Ďalšie podmienky

1.  Hygienické zvyklosti sú omnoho tolerantnejšie, odlišné od tuzemských. To isté sa týka aj predpisov vo vzťahu k životnému prostrediu. Dodržiavanie miestnych hygienických noriem je kontrolované poverenými

úradmi príslušnej krajiny.

2. Ubytovacie služby poskytované CK zodpovedajú popisu v katalógu. Obdobie pred a po hlavnej sezóne prináša popri výhodných cenách  aj skutočnosť, že niektoré zariadenia ( bary, diskotéky, a pod.) nie sú v prevádzke. Kategorizácia ubytovacích zariadení spadá  do kompetencie príslušných rezortov v cieľových krajinách, ktoré hviezdičky označujúce triedu ubytovacieho zariadenia pridelujú na základe noriem  a kritérií platných v príslušnej krajine. Tieto normy a kritériá sa nemusia zhodovať s normami platnými v SR. V ubytovacích zariadeniach je za trojlôžkovú  izbu považovaná dvojlôžková izba s prístelkou. Prístelka môže byť pohovka, rozkladací gauč, váľanda alebo lehátko.

3.   Dynamicky sa rozvíjajúci cestovný ruch so sebou prináša aj stavebnú činnosť, na ktorú CK nemá vplyv. Stavebná činnosť sa neobmedzuje iba na mimosezónne mesiace, staveniská vznikajú rýchlo a prakticky zo dňa na deň, alebo je stavebná činnosť po dlhšej prestávke obnovená. V týchto prípadoch nie je možné pri uzatváraní zmluvy o obstaraní zájazdu mať najaktuálnejšie informácie o stavebnej činnosti. Úplný kľud v strediskách cestovného ruchu nenájdete. K dovolenke patrí aj večerná zábava a bary, reštaurácie a nočné kluby, ktoré môžu spôsobovať hluk. Tiež stavebný štýl umožňuje zvukovú priepustnosť medzi jednotlivými miestnosťami.

4.   V hoteloch sa varí väčšinou medzinárodné jedlo, obohatené miestnymi prvkami. Spôsob stravovania je uvedený v popise každého hotela. Kontinentálne ( európske ) raňajky sa skladajú väčšinou z pečiva, masla a zaváraniny alebo syra, kávy alebo čaju. Saláma, vajíčka sú zriedkavosťou. Raňajky podávané formou bufetu alebo švédskych stolov znamenajú voľnú konzumáciu z ponuky, ktorá zodpovedá triede hotela a miestnym zvyklostiam. Väčšinou obsahujú kávu, čaj, džús, pečivo, rôzne sladké koláče, zaváraniny, syr, salámu, opäť podľa triedy hotela. Večera je buď menu s obsluhou, výber z niekoľkých menu a šalátov formou bufetu, alebo voľná konzumácia formou bufet ( jednoduchších švédskych stolov ) alebo švédskych stolov. Ponuka opäť zodpovedá triede hotela, pričom aj v trojhviezdičkových hoteloch môže v niektorých prípadoch očakávať iba jedno teplé hlavné jedlo. Rozsah raňajok je obzvlášť v hoteloch nižšej a strednej triedy obmedzený a málo variabilný. Nápoje nikdy nie sú zahrnuté v cene ( pokiaľ to nie je uvedené inak – napr. hotely „ all inclusive“). Pri  ubytovaní s možnosťou vlastného varenia sú k dispozícii kuchynky alebo kuchynské kúty, väčšinou vybavené dvojplatničkou a chladničkou. Kuchynské zariadenia, ktoré je k dispozícii, je určené varenie a skladá sa zo základného riadu.

5.   Väčšina pláží je prístupná i miestnemu obyvateľstvu, ktoré býva často trošku hlučnejšie než sme zvyknuti. Lehátka a slnečníky je možné si prenajať za poplatok (pokiaľ pri popise hotela nie je uvedené inak).Údaje o vzdialenosti pláže od hotela sú v popise v katalógu. Cestovná kancelária nemá vplyv na čistotu mora a pláží – údržbu pláže je v kompetencii strediska.

 XI. Záverečné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné podmienky CK sú platné pre účasť na všetkých zájazdoch usporiadaných CK uskutočnené po 01.01.2022 a sú súčasťou zmluvy o zájazde, ak nie je CK stanovený či vopred dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinnosti inak, a to vždy písomnou formou.

2. Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde, že sú mu Všeobecné podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.

3. Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde svoj súhlas s tým, aby CK spracovávala jeho osobné údaje vrátane rodného čísla za účelom ponúkania služieb poskytovaných a sprostredkovaných CK a zároveň vyhlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto zmluvy udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve o zájazde. Poskytované údaje môžu byť sprístupnené iba zamestnancom CK a osobám, ktoré sú oprávnené služby zabezpečované CK ponúkať a poskytovať.

4. všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu a cenníku o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v čase tlače a CK si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom. CK nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejnených v katalógu, cenníku a iných materiáloch, ktoré vydáva CK a neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť.

CK  INTERBUS - SK s.r.o.,

Lokality

Leptokaria

Leží v srdci Olympskej riviéry. Toto vyhľadávané letovisko obmýva priezračne čisté more a leží na úpätí najvyššieho pohoria celého Grécka Olympu, s majestátnym vrcholom Mitikas (2 917 m), neďaleko antickej Livithri, s náleziskom hrobky bájneho Orfea.Leptokaria sa nachádza 25 km južne od Katerini - Paralia a je stredne veľkým prímorským letoviskom s pôvabnou promenádou dlhou asi 1,5 km, kde sa môžete pokochať množstvom obchodov, taverien, music barov, stánkov s typickým gréckym občerstvením (gyros) a inými lákadlami. Pláž je so slnečníkmi a ležadlami, je piesočnato-štrková, s pozvoľným vstupom do mora. K dispozícii sú aj požičovne vodných športových potrieb. Letovisku bola udelená modrá vlajka za čistotu. Taktiež Vám odporúčame prenajať si auto, motocykel, či športové potreby, na spríjemnenie horúcich letných dní. A zároveň s tým Vám radíme navštíviť pláže v Plake Litohoro či San Panteleimon pod stredovekým križiackym hradom Platamonas, alebo zažiť neopakovateľnú atmosféru v jeho podhradí, či v dedinke Litohoro, odkiaľ je už len na skok do prekrásnej rokliny kláštora Kanalon z 12. st. Leptokaria je obľúbeným miestom známych slovenských či českých osobností, kto vie, možno ich stretnete aj Vy.

Termíny


Vila "Popi"

Autobusová doprava

Letné počasie a horúčavy prichádzajú v plnej sile a v tomto čase to  každého láka vycestovať a užiť si osvieženie pri mori. Preto sme našu  ponuku  zájazdov pripravili  pre vás 18 a 13-dňové zájazdy v rôznych  ubytovacích zariadeniach za veľmi priaznivé ceny.

Veríme, že si z našej ponuky vyberiete a užijete si Leto 2024 pri mori.

PROGRAM ZÁJAZDU:

1. deň: odchod zo Slovenska podľa stanovenej trasy do vybraného letoviska.

2. deň:  príchod do cieľového letoviska podľa dopravnej situácie v  dopoludňajších, príp. popoludňajších hodinách. Ubytovanie (zväčša od  14:00, resp. podľa pripravenosti izieb), stravovanie podľa zaplatených  služieb.

Nasledujúce dni: čerpanie služieb na  príslušný počet nocí v súlade so zmluvnými podmienkami. Možnosť  zúčastniť sa na fakultatívnych výletoch organizovaných miestnou  partnerskou CK.

Predposledný deň: uvoľnenie  ubytovacieho zariadenia podľa pokynov delegáta (alebo recepcie) v  ranných resp. dopoludňajších hodinách. Čas odchodu je upresnený na  mieste, informovať Vás bude delegát alebo iná poverená osoba.

Posledný deň: návrat na Slovensko podľa dopravnej situácie, najneskôr do polnoci.

POVINNÉ PRÍPLATKY:

autobusová  doprava na osobu pri zakúpení zájazdu 145,00 €, doplatok za dvojsedadlo  na osobu 80,00 €,  príplatok za hygienické a bezpečnostné opatrenia na  osobu 5,00 €, samostatná doprava bez ubytovania na osobu v jednom smere  80,00 €.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA :

Autobusová  doprava je zabezpečovaná pohodlnými diaľkovými autobusmi, ktoré spĺňajú  medzinárodné štandardy prepravy. Sú vybavené klimatizáciou,  polohovateľnými sedadlami, audio - video technikou. Väčšina má k  dispozícii WC, prípadne iné doplnkové vybavenie, teplé a chladené  nápoje. Používanie a regulovanie klimatizácie (kúrenia), WC, počas jazdy  ako aj podávanie teplých či studených nápojov. Technický sprievodca v  autobusoch nie je počas cesty prítomný. Počas jazdy autobusom platia  prepravné podmienky dopravcu. Prípadná zmena dopravcu, typu autobusu za  autobus rovnakej kategórie a času odchodu neoprávňuje klienta k zrušeniu  zájazdu a uplatňovaniu si akýchkoľvek nárokov voči cestovnej  kancelárii. Cestujúci má povinnosť včas sa dostaviť na miesto nástupu,  pričom presné miesto a čas sú uvedené v komplexnom odbavení. V prípade  zmeškania odchodu autobusu zo SR, nemá klient právo na refundáciu  zájazdu. V prípade zmeškania autobusu smerom na Slovensko vlastnou vinou  nemá klient právo na odškodnenie. CK môže poskytnúť pomoc pri hľadaní  náhradnej dopravy, príp. ubytovania, ktoré si klient hradí v plnej výške  sám. Prvý deň príchodu a posledný deň odchodu do/z destinácie je určený  na prepravu. V každom prípade je nutné počítať s rôznymi časovými  posunmi v dôsledku nepredvídateľných okolností na ceste a na hraniciach.  Váha batožiny pri preprave autobusom je limitovaná do 20 kg na osobu.  Tento limit sa vzťahuje na každého cestujúceho, ktorý má zakúpené  miesto. V autobusoch je zakázané prepravovať nadrozmernú batožinu  (bicykle, kajaky a pod.). Pri autobusovej doprave z bezpečnostných  dôvodov musia mať vlastné sedadlo aj deti do 2 rokov. Všetky podrobnosti  súvisiace s trasou a presnými časmi odchodu vám budú zaslané najneskôr 7  dní pre odchodom.  

Výnimkou sú zájazdy LAST MINUTE zakúpené menej ako 7 dní pred plánovaným odchodom.

UPOZORNENIE:

Počas  cesty a pobytu je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné a hygienické  opatrenia nariadené vládnymi autoritami v danej krajine. Minimálny počet  účastníkov na realizáciu autobusového zájazdu do cieľovej destinácie je  25 osôb. CK INTERBUS - SK s.r.o. si vyhradzuje právo na zrušenie alebo zmenu  zájazdu v prípade nenaplnenia minimálneho počtu cestujúcich.             

Poistenie

Cestovné poistenie Touroperator

V našej cestovnej kancelárii ponúkame cestovné poistenie od poisťovne Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, ktorá sa špecializuje na cestovné poistenieuž od roku 1907. K zájazdom ponúkame balíky poistenia KOMFORT a PLUS.  


Poistenie proti úpadku cestovnej kancelárie       

Naša cestovná kancelária je poistená proti úpadku v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr.


Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava,        
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
odd.: Sa, vložka č.: 1325/B. Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom

zozname skupín poisťovní vedenom IVASS. IČO: 35 709 332
Infolinka: +421 /2/ 544 177 04              |   E-mail: info@europska.sk              |   Web: www.europska.sk

Všeobecné zmluvné podmienky

INTERBUS - SK s.r.o.  

Cestovná kancelária

Staničné námestie11, 04 01 Košice, tel.: 055/7289616, fax: 055/7289618                                                                                     

Zap. OR MS Košice I., oddiel: Sro, vl. č.: 52668/V, IČO: 54143080, DIČ: 2121590625

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie CK INTERBUS - SK s.r.o..

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch CK INTERBUS - SK s.r.o.  ( ďalej len INTERBUS - SK s.r.o. ), sú platné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu organizované CK INTERBUS - SK s.r.o, sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu ( ďalej len  zmluva o zájazde ), ktorú   CK INTERBUS - SK s.r.o., uzatvára s objednávateľom zájazdu a sú v súlade so zákonom č. 281/2001. Z.z.

 I. Zmluvný vzťah

Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:

a) CK INTERBUS - SK s.r.o., prevádzka Staničné námestie 11, 040 01 Košice, ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom siete vlastných predajných miest alebo externých autorizovaných predajcov ( ďalej len - CK ) a

b) Objednávateľ, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

2. Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom vzniká uzatvorením zmluvy o zájazde tj. prijatím objednávateľom podpísanej zmluvy o zájazde a jej potvrdením zo strany CK.

Zmluva o zájazde platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených v zmluve o zájazde ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov. Za neplnoletú osobu podpisuje zmluvu jej zákonný zástupca.

3. Obsah zmluvy o zájazde sa určuje podľa katalógu, cenníka, dodatočných ponúk CK, objednávateľom potvrdených objednávok, týchto Všeobecných podmienok resp. osobitných podmienok priložených k zmluve o zájazde.

II. Ceny zájazdu

1. Všetky ceny zájazdov organizovaných CK sú v EUR a vykalkulované sú cudzím menám podľa oficiálneho kurzového lístka NBS ku dňu 01.10.2023 a ceny služieb a poplatkov známe k tomuto dátumu.

2. Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si objednávateľ objednal alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len "cena zájazdu") sa rozumie celková cena, uvedená v zmluve. Zo zliav, poskytovaných CK, má objednávateľ nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. V prípade možnosti využitia viacerých druhov zliav nie je možná ich kumulácia, objednávateľ si môže vybrať tú, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne dohodnuté s CK inak.

3. CK je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť ceny zájazdu v prípade, že dôjde k

a) zvýšeniu dopravných nákladov, vrátanie cien pohonných hmôt,

b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu,

c) zmene kurzu EUR použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 10%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.

4. Pokiaľ dôjde k uvedeným zmenám do 21. dňa pre začatím zájazdu, CK zvýši cenu zájazdu uvedenú v zmluve o zájazde:

a) o čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platia podľa ods. 2 . písmena a) a b) oproti cene služieb a platieb zahrnutých v cene zájazdu,

b) o čiastku zodpovedajúcu percentuálnej výške zmeny kurzu podľa ods. 2. písm. c).

5. Písomné oznámenie o zvýšení ceny sa musí objednávateľ odoslať najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu, inak cestovnej kancelárii nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

III. Platobné podmienky

1. CK má právo na zaplatenie ceny dosiaľ objednaných služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím.

2. CK je oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov pri podpise zmluvy o zájazde. Výška preddavkov a časový rozvrh platieb je dohodnutý takto:

a) pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške minimálne 50% z ceny dosiaľ objednaných služieb,

b) najneskôr 30 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100% ceny dosiaľ objednaných služieb,

c) v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 30 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100% ceny dosiaľ objednaných služieb.

3. Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny dosiaľ objednaných služieb. V prípade, že objednávateľ nedodrží termín úhrady celej ceny dosiaľ objednaných služieb, je CK oprávnená

odstúpiť od uzavretej zmluvy o zájazde a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty čl. VII. týchto Všeobecných podmienok

IV. Práva a povinnosti objednávateľa

Objednávateľ má právo:

a) na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

b) vyžadovať od CK informácie, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

c) odstúpiť od zmluvy o zájazde podľa čl. VII. týchto Všeobecných podmienok kedykoľvek pred začatím čerpania služieb,

d) na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s čl. VIII. týchto Všeobecných podmienok,

e) písomne oznámiť CK, že sa zájazdu namiesto neho zúčastní iná osoba v oznámení uvedená. Toto právo môže objednávateľ uplatniť iba v

lehote do 45 dní pred začatím zájazdu. Uplynutím tejto lehoty toto právo objednávateľa zaniká. Dňom doručenia oznámenia sa osoba v ňom uvedená stáva objednávateľom. Oznámenie musí obsahovať vyhlásenie

nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré cestovnej kancelárii v

súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú.

f) Objednávateľ má právo na ochranu osobných údajov pred nepovolanými osobami, ktoré uvádza na zmluve o obstaraní zájazdu.

2. Objednávateľ má povinnosť:

a) poskytnúť CK všetky náležitosti potrebné k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, najmä pravdivo a úplné uvádzať údaje v zmluve o zájazde vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie

doklady podľa požiadavky CK,

b) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s čl. III. týchto Všeobecných podmienok,

c) obstarať si a mať pri sebe počas zájazdu platný cestovný doklad, prípade vízum pokiaľ je vyžadované, dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje. Deti do 15 rokov, ktoré sa zúčastnia na zájazde

spolu s rodičmi a musia mat vlastný pas. Deti do 15 rokov, ak necestujú spolu s rodičmi, môžu cestovať len v sprievode dospelých osôb alebo s písomným súhlasom zákonného zástupcu a musia mať vlastný

cestovný pas. Osoby, ktorých zdravotný stav to vyžaduje, môžu cestovať len v sprievode a dohľade iných dospelých osôb. Pri organizovaní zájazdu do krajín s vízovou povinnosťou objednávateľ predloží cestovný

pas v termíne, ktorý určí CK. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša objednávateľ,

d) bez zbytočného odkladu a v lehote stanovenej CK oznamovať CK svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb,

e) prevziať od CK doklady potrebné na čerpanie služieb,

f) nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,

g) riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK a dodržiavať stanovený program,

h) počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb alebo CK

i) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa čl. VIII. týchto Všeobecných podmienok,

j) dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase.

3. K povinnostiam objednávateľov  právnických osôb ďalej patrí:

a) poveriť oprávneného zástupcu, s ktorým CK bude komunikovať a ktorý oboznámi svojich účastníkov s týmto Všeobecnými podmienkami a informáciami, ktoré od CK dostane.

V. Povinnosti a práva CK

1. CK je povinná:

a) mať uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku alebo krátkodobej platobnej neschopnosti,

b) pred uzavretím zmluvy o zájazde informovať o skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu,

c) najneskôr sedem dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomne ďalšie potrebné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú jej známe, ak nie sú obsiahnuté už v zmluve, katalógu alebo v cenníku, ktorý bol objednávateľom odovzdaný, a to najmä:

podrobnosti o možnosti kontaktu na neplnoletú osobu alebo zástupcu CK v mieste pobytu neplnoletej osoby, ak ide o zájazd, ktorého účastníkom je neplnoletá osoba.

meno, adresu a telefónne číslo osoby, na ktorú sa objednávateľ v ťažkostiach v priebehu zájazdu môže obrátiť so žiadosťou o pomoc,

všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytnutie obstaraných služieb ( napríklad poukaz pre hotel na poskytnutie dohodnutého ubytovania a stravovania, doklad pre zástupcu cestovnej kancelárie v mieste pobytu na poskytnutie fakultatívnych výletov apod. ). Ak je zmluva uzatvorená v čase kratšom ako sedem dní pred začatím zájazdu, CK svoju povinnosť podľa ods. 1 písmeno c) musí splniť pri uzatváraní zmluvy.

2. CK nie je povinná poskytnúť zákazníkovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.

3. K povinnostiam objednávateľa uvedeným v čl. IV. týchto Všeobecných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce práva CK.

VI. Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu

1. Ak je CK nútená pred začatím zájazdu zmeniť podmienky zmluvy o zájazde, môže navrhnúť objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí byť v návrhu nová

cena uvedená. Objednávateľ má právo rozhodnúť, či bude so zmenou zmluvy súhlasiť alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Rozhodnutie objednávateľa sa musí oznámiť CK písomne v lehote

určenej CK v návrhu zmeny zmluvy o zájazde.

2. CK má právo zrušiť zájazd, ak v lehote do 21 dní pred jeho začatím nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v iných prípadoch, ak jeho uskutočnenie je pre CK ekonomicky neúnosné, pretože

náklady vynaložené na jeho uskutočnenie výrazne prevyšujú náklady plánované. Minimálny počet účastníkov zájazdu pre všetky zájazdy je stanovený počtom 25 osôb, pokiaľ v katalógu alebo cenníku nie je

uvedený iný počet. Ak CK zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi písomne najneskôr v lehote 7 dní pred začatím zájazdu.

3. CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných okolností.

4. Ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začatím alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy o zájazde podľa ods. 1, má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK na základe

novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám v pôvodnej zmluve, ak CK môže takýto zájazd ponúkať. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej

zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, je CK povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.

5. Ak po začatí zájazdu CK neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas, alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť

také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať.

6. Ak pokračovanie zájazdu nie je možné zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality než sú uvedené v zmluve, je CK povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými

službami.

7. Ak CK zruší zájazd z iných dôvodov ako sú uvedené v lehote kratšej ako 21 dní pred termínom jeho začatia, objednávateľ má právo na primeranú náhradu škody.

8. Na základe individuálnej požiadavky objednávateľa CK, pokiaľ je to možné, urobí zmenu podmienok dohodnutých v zmluve o zájazde. Vykonanie takýchto zmien podlieha zaplateniu poplatku vo výške 20,- EUR

za jednu zmenu. Ide o zmenu termínu, typu ubytovacieho zariadenia, počtu osôb, nástupného miesta, mena apod. V prípade takejto zmeny požadovanej objednávateľom v lehote kratšej než 45 dní pred začatím

zájazdu, je takáto zmena považovaná za odstúpenie od zmluvy o zájazde zo strany objednávateľa a objednávateľ je povinný zaplatiť CK zmluvnú pokutu v súlade s čl. VII. týchto Všeobecných podmienok.

VII. Odstúpenie od zmluvy o zájazde

1. CK môže pred začatím zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, ktoré boli zmluvou dohodnuté, pričom zašle objednávateľovi

na jeho adresu uvedenú v zmluve o zájazde písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia.

2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy o zájazde kedykoľvek pred začatím čerpania služieb:

a) bez udania dôvodu,

b) ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy o zájazde podľa čl. VI. ods. 4. týchto Všeobecných podmienok,

c) ak dôjde k porušeniu povinnosti CK vyplývajúcich zo zmluvy o zájazde. Oznámenie o odstúpení od zmluvy o zájazde musí objednávateľ oznámiť písomnou formou a odovzdať ho osobne na predajné

miesto, kde si zájazd zakúpil alebo ho poslať CK doporučeným listom. Pri osobnom odovzdávaní účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom odovzdania oznámenia resp. pri posielaní

doporučeným listom CK dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde si zájazd zakúpil.

3. Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností CK alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy, je CK povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od

neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty.

4. Ak nie je dôvodom odstúpenia od zmluvy objednávateľa porušenie povinností CK, ktoré sú určené zmluvy pred začatím zájazdu z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ

povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty. Výška zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb nasledovne:

45 a viac dní 25,- EUR za každého účastníka zájazdu + poistenie

44 - 31 dní 30% z vopred stanovenej ceny + poistenie

30 - 22 dní 50% z vopred stanovenej ceny + poistenie

21 - 15 dní 75% z vopred stanovenej ceny + poistenie

14 - 7 dní 90% z vopred stanovenej ceny + poistenie

6 dní a menej 100% z vopred stanovenej ceny + poistenie

5. Ak nenastúpi objednávateľ na zájazd, pobyt alebo nevyčerpá službu cestovného ruchu bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy o zájazde, alebo z dôvodu nesplnenia povinností podľa čl. IV ods. 2. písmeno c) týchto Všeobecných podmienok, je povinný uhradiť 100% z vopred stanovenej ceny.

6. vopred stanovená cena je predajná cena vrátane všetkých povinných príplatkov a objednávateľom zakúpených fakultatívnych služieb a nezahŕňa zvláštne zľavy poskytované CK ako je zmluvne

dohodnuté alebo právnym predpisom stanovené náhrady tuzemským a zahraničným dodávateľom služieb ( napríklad čiastku za komplexné cestovné poistenie, ktorá sa pripočítava k zmluvnej pokute v

plnej výške ).

7. Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy o zájazde. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní

sa nezapočítava deň odchodu, odletu resp. nástupu na zájazd.

8. CK má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny dosiaľ objednaných služieb. CK je zároveň povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej

ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy.

VIII. Reklamačné konanie, zodpovednosť za škodu

1. Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o zájazde, zák. č. 170/2018 Z. z., alebo o s obitnym predpisom alebo ak nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, cestujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť CK INTERBUS – SK  s.r.o. (ďalej aj cestovná kancelária alebo CK) alebo jej poverenému zástupcovi.

2. Ak sa dodávateľovi služby alebo zástupcovi CK nepodarí na mieste zjednať nápravu, spíše so zákazníkom reklamačný protokol. Tento protokol je podmienkou pre uznanie reklamácie. Protokol musí byť spísaný v

troch vyhotoveniach ( 1 pre zástupcu CK, 2 pre klienta ) a podpísaný zástupcom CK a objednávateľom.

3. Jednu kópiu reklamačného protokolu s reklamáciou je objednávateľ povinný predložiť CK. Objednávateľ musí svoje nároky z reklamácie uplatniť v zákonom stanovenej lehote do troch mesiacov inak mu právo

zaniká.

4. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CK povinná odpovedať písomnou formou, najneskôr v lehote do 30 dní od obdŕžania reklamácie.

5. CK nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si objednávateľ objedná na mieste u sprievodcu, v hoteli alebo inej organizácii.

6. Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené objednávateľovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení,

ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.

7. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CK alebo okolností na strane objednávateľa, na základe ktorých objednávateľ úplne alebo sčasti nevyužije objednané a

CK zabezpečené služby, nevzniká objednávateľovi nárok na úhradu resp. zľavu z ceny týchto služieb.

8. V prípade, že dôjde k overbookingu  ubytovacieho zariadenia a bude nutné objednávateľa ubytovať v inom ubytovacom zariadení, poskytne sa náhradné ubytovanie v ubytovacom zariadení rovnakej alebo vyššej

kategórie. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj na časť pobytu. Ďalšie nároky voči CK po súhlase o zmene sú vylúčené.

9. Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb sú v nutných prípadoch možné. Ide najmä o zmenu trasy, typu autobusu v rovnakej kvalite a cenovej relácii a časov odchodu a návratu zo zájazdu pri autobusovej doprave.  V

prípade hore uvedených zmien bude CK bezodkladne informovať objednávateľa. Ak je to pred odchodom na zájazd a možné, objednávateľ má právo rozhodnúť, či so zmenou súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez

zaplatenia zmluvných pokút. Uvedené nezáväzné zmeny programu nemôžu byť predmetom reklamácie a CK neručí za škody, ktoré môžu vzniknúť zákazníkovi z týchto dôvodov, len podľa Občianskeho zákonníka.

10. Malé zmeny zo strany vedenia ubytovacieho zariadenia alebo zahraničného partnera ( organizácia stravovania, poskytovanie doplnkových služieb, fakultatívnych programov a výletov, stavebná činnosť a pod. )

môže nastať v priebehu sezóny  alebo v krátkej dobe pred odchodom na zájazd. Jedná sa o služby, ktoré zabezpečujú iné CK na mieste pobytu. V prípade, ak tieto udalosti nastanú, CK INTERBUS – SK s.r.o.

neznáša zodpovednosť. Uvedené zmeny nemôžu byť predmetom reklamácie.

11. Zmeny letových časov sa môžu uskutočniť i niekoľko hodín pred plánovaným odletom. CK neručí za meškanie lietadla resp. skorší odlet alebo prílet ( čo môže vzniknúť z technických dôvodov, z dôvodu

nepriaznivých poveternostných podmienok, z prevádzkových dôvodov, preťaženia leteckých ciest a pod. ) a za škody tým spôsobené. V prípade omeškania resp. skoršieho odletu alebo príletu lietadla nevzniká

objednávateľovi právo na kompenzáciu za dobu čakania na letisku alebo nevyčerpané služby súvisiace s pobytom, ani na odstúpenie od zmluvy o zájazde.

12. Vzhľadom na nepredvídané okolnosti, ako sú počasie, čakanie na hraničných priechodoch, prípadné problémy v cestnej premávke, môže dôjsť k predĺženiu plánovanej doby prepravy. V takomto prípade,

omeškania autobusu, nevzniká objednávateľovi právo na kompenzáciu za omeškaný čas,  ani na  zmluvy o zájazde.

13. Objednávateľ, ktorý použije vlastnú dopravu, je sám zodpovedný za dodržanie termínu nástupu a ukončenia pobytu, ktorý CK uvádza v pokynoch na zájazd.

14. CK nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona ani jej dodávatelia služieb ak škoda bola spôsobená objednávateľom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

IX. Cestovné poistenie

1. Súčasťou všetkých zájazdov CK je komplexné cestovné poistenie. V rámci rozsahu komplexného cestovného poistenia je o. i. zahrnuté poistenie pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho

odstúpením od zmluvy o zájazde v prípade nehody alebo ochorenia. Obsah a cena komplexného cestovného poistenia sú uvedené v katalógu a cenníku CK a presný rozsah krytia a podmienky komplexného

cestovného poistenia sú uvedené v brožúre poisťovacej spoločnosti, ktorú objednávateľ obdrží od CK. Každému účastníkovi zájazdu odporúčame priplatiť si komplexné cestovné poistenie.

2.Pri vzniku poistnej udalosti je poistený v priamom vzťahu s poisťovacou spoločnosťou a CK neprináleží posudzovať existenciu resp. výšku uplatňovaných nárokov z toho vzťahu.

X. Ďalšie podmienky

1.  Hygienické zvyklosti sú omnoho tolerantnejšie, odlišné od tuzemských. To isté sa týka aj predpisov vo vzťahu k životnému prostrediu. Dodržiavanie miestnych hygienických noriem je kontrolované poverenými

úradmi príslušnej krajiny.

2. Ubytovacie služby poskytované CK zodpovedajú popisu v katalógu. Obdobie pred a po hlavnej sezóne prináša popri výhodných cenách  aj skutočnosť, že niektoré zariadenia ( bary, diskotéky, a pod.) nie sú v prevádzke. Kategorizácia ubytovacích zariadení spadá  do kompetencie príslušných rezortov v cieľových krajinách, ktoré hviezdičky označujúce triedu ubytovacieho zariadenia pridelujú na základe noriem  a kritérií platných v príslušnej krajine. Tieto normy a kritériá sa nemusia zhodovať s normami platnými v SR. V ubytovacích zariadeniach je za trojlôžkovú  izbu považovaná dvojlôžková izba s prístelkou. Prístelka môže byť pohovka, rozkladací gauč, váľanda alebo lehátko.

3.   Dynamicky sa rozvíjajúci cestovný ruch so sebou prináša aj stavebnú činnosť, na ktorú CK nemá vplyv. Stavebná činnosť sa neobmedzuje iba na mimosezónne mesiace, staveniská vznikajú rýchlo a prakticky zo dňa na deň, alebo je stavebná činnosť po dlhšej prestávke obnovená. V týchto prípadoch nie je možné pri uzatváraní zmluvy o obstaraní zájazdu mať najaktuálnejšie informácie o stavebnej činnosti. Úplný kľud v strediskách cestovného ruchu nenájdete. K dovolenke patrí aj večerná zábava a bary, reštaurácie a nočné kluby, ktoré môžu spôsobovať hluk. Tiež stavebný štýl umožňuje zvukovú priepustnosť medzi jednotlivými miestnosťami.

4.   V hoteloch sa varí väčšinou medzinárodné jedlo, obohatené miestnymi prvkami. Spôsob stravovania je uvedený v popise každého hotela. Kontinentálne ( európske ) raňajky sa skladajú väčšinou z pečiva, masla a zaváraniny alebo syra, kávy alebo čaju. Saláma, vajíčka sú zriedkavosťou. Raňajky podávané formou bufetu alebo švédskych stolov znamenajú voľnú konzumáciu z ponuky, ktorá zodpovedá triede hotela a miestnym zvyklostiam. Väčšinou obsahujú kávu, čaj, džús, pečivo, rôzne sladké koláče, zaváraniny, syr, salámu, opäť podľa triedy hotela. Večera je buď menu s obsluhou, výber z niekoľkých menu a šalátov formou bufetu, alebo voľná konzumácia formou bufet ( jednoduchších švédskych stolov ) alebo švédskych stolov. Ponuka opäť zodpovedá triede hotela, pričom aj v trojhviezdičkových hoteloch môže v niektorých prípadoch očakávať iba jedno teplé hlavné jedlo. Rozsah raňajok je obzvlášť v hoteloch nižšej a strednej triedy obmedzený a málo variabilný. Nápoje nikdy nie sú zahrnuté v cene ( pokiaľ to nie je uvedené inak – napr. hotely „ all inclusive“). Pri  ubytovaní s možnosťou vlastného varenia sú k dispozícii kuchynky alebo kuchynské kúty, väčšinou vybavené dvojplatničkou a chladničkou. Kuchynské zariadenia, ktoré je k dispozícii, je určené varenie a skladá sa zo základného riadu.

5.   Väčšina pláží je prístupná i miestnemu obyvateľstvu, ktoré býva často trošku hlučnejšie než sme zvyknuti. Lehátka a slnečníky je možné si prenajať za poplatok (pokiaľ pri popise hotela nie je uvedené inak).Údaje o vzdialenosti pláže od hotela sú v popise v katalógu. Cestovná kancelária nemá vplyv na čistotu mora a pláží – údržbu pláže je v kompetencii strediska.

 XI. Záverečné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné podmienky CK sú platné pre účasť na všetkých zájazdoch usporiadaných CK uskutočnené po 01.01.2022 a sú súčasťou zmluvy o zájazde, ak nie je CK stanovený či vopred dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinnosti inak, a to vždy písomnou formou.

2. Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde, že sú mu Všeobecné podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.

3. Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde svoj súhlas s tým, aby CK spracovávala jeho osobné údaje vrátane rodného čísla za účelom ponúkania služieb poskytovaných a sprostredkovaných CK a zároveň vyhlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto zmluvy udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve o zájazde. Poskytované údaje môžu byť sprístupnené iba zamestnancom CK a osobám, ktoré sú oprávnené služby zabezpečované CK ponúkať a poskytovať.

4. všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu a cenníku o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v čase tlače a CK si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom. CK nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejnených v katalógu, cenníku a iných materiáloch, ktoré vydáva CK a neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť.

CK  INTERBUS - SK s.r.o.,