Poplatky za batožinu

Cestujúci môže prepravovať jednu príručnú batožinu bezplatne. Príručná batožina, ktorá presahujú rozmery 20x30x50 cm /pripúšťa sa presahovanie v jednom rozmere o 10 cm/ sa považujú za cestovnú batožinu a podliehajú tarifnému poplatku. Cestujúci má právo vziať so sebou ako cestovnú batožinu: veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť do batožinového priestoru alebo na poličky pre batožiny vo vozidle.

Príručná batožina / max. 20 x 30 x 50 cm / sa prepravuje bezplatne do 5 kg.

Prvá batožina ( klasický kufor nie cestovná taška ) v úložnom priestore v autobuse sa prepravuje za poplatok 10,00 EUR / 10,00 GBP, ktorých rozmery nepresahujú 25 x 60 x 80 cm a 25 kg.

Nadrozmerná batožina ( klasický kufor nie cestovná taška ),  viac ako 25x60x80 cm alebo ťažšia ako 25 kg je spoplatnená sumou 15,00 EUR / 15,00 GBP.

Druhú a ďalšiu batožinu ( klasický kufor nie cestovná taška ), príjme dopravca na prepravu len za podmienok, ak v batožinovom priestore je dostatok voľného miesta na jej uloženie, po nástupe všetkých cestujúcich, za poplatok 15,00 EUR / 15,00 GBP.

Dopravca si vyhradzuje právo na  zmenu poplatkov za batožinu.

Preprava živých zvierat nie je dovolená.

Storno podmienky

Poplatok za stornovanie cestovného lístka: 

  • viac ako 24 hodín do odchodu z východzej zastávky 25 % storno poplatok, 
  • menej ako 24 hodín do odchodu z východzej zastávky  50% storno poplatok
  • menej ako 12 hodín pred odchodom autobusu z východzej zastávky 100% storno poplatok
  • menej ako 12 hodín pred odchodom autobusu z východzej zastávky nie je možné stornovať cestovný lístok
  • menej ako 12 hodín pred odchodom autobusu z východzej zastávky nie je povolená zmena cestovného lístka 

Cestovné a akciové lístky

Cestovné lístky je potrebné si vopred zakúpiť a to prostredníctvom  on-line predaja na našej internetovej stránke  www.interbus.sk alebo agentúr na Slovensku.

Cestovný lístok nie je prenosný na inú osobu.

Cestovný lístok, ktorý už bol zmenený na iný dátum nie je možné stornovať.

Akciové lístky a lístky na mimoriadne spoje nie je možné zmeniť ani stornovať.

Dopravca má právo vyhlásiť zľavy v rámci  spoločenských akcií, a  tiež sezónne príplatky a úpravu prevádzky počas  štátnych sviatkov.

Dôležité upozornenie pre cestujúcich

Ďalšie dôležité informácie:
- Prosím skontrolujte si podmienky vstupu do vybranej krajiny Vašu vízovú povinnosť, podmienky vstupu a maximálnu dĺžku pobytu v cieľovej krajine na web stránke Ministerstva zahraničných vecí SR – www.mzv.sk.

- Prepravca si vyhradzuje právo na zmenu / zrušenie spoja a odmietnutie prepravy akejkoľvek osoby, ktorá pri získaní cestovného lístka porušila platné zákony, tarify, predpisy či nariadenia prepravcu.
- V prípade dodatočných otázok a požiadaviek (napr. zmena dátumu letu, dokúpenie batožiny) kontaktujte náš Zákaznícky servis alebo mimo našich otváracích hodín infolinku .
- Akékoľvek zmeny  zo strany dopravnej spoločnosti (napr. zmeny časov odchodov, presmerovanie , zrušenie spoja a pod.) budú cestujúcim oznámené na kontaktnú e-mailovú adresu, uvedenú v objednávke.

Dôležité upozornenie pre cestujúcich: Pre deti mladšie ako 3 roky  odporúčame mať so sebou vhodné detské zadržiavacie zariadenia (detská sedačka, event. podsedák).

Zadržiavacie zariadenie nie je bežnou a povinnou súčasťou vybavenia autobusu.

Prosíme cestujúcich, aby pri nástupe do autobusu mali pripravený  k  nahliadnutiu platný cestovný doklad /občiansky preukaz ID alebo cestovný  pas/.

Povolenie k pobytu, kópie dokladov a pod. nie sú cestovnými dokladmi.  Klientom bez platných cestovných dokladov nebude povolená  preprava.

Spoločnosť INTERBUS - SK s.r.o. nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté nedodržaním  povinností. V prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí je klient povinný obratom po obdržaní tohto e-mailu, telefonicky informovať Zákaznícky servis spoločnosti INTERBUS - SK s.r.o., inak INTERBUS - SK s.r.o. neručí za prípadné vzniknuté škody.

Pokyny pre cestujúcich

Cestujte zo Slovenska cez Francúzsko do Veľkej Británie:

Pri nástupe do autobusu je potrebné sa preukázať s jedným z nižšie uvedených dokladov:

-  dokladom -  status

- pracovnou zmluvou

- v prípade návštevy je potrebné mať pozvanie overené notárom.

Ak cestujúci nesplní všetky podmienky a bude mu chýbať akýkoľvek zo spomenutých dokladov, nebude mu umožnený nástup do autobusu a nebudú mať nárok na vrátenie cestovného.

Cestujúci je povinný dodržiavať tieto preventívne opatrenia pri cestovaní :

Na palube autobusu je zakázané používať toaletu

Na palube autobusu je zakázané počas cesty podávať akékoľvek nápoje

Z bezpečnostných dôvodov je cestujúci povinný mať zakúpený cestovný lístok vopred, platba v hotovosti priamo u vodiča nebude možná.

UPOZORNENIE

V prípade, že cestujúci odmietne akceptovať, alebo nebude dodržiavať tieto opatrenia a pokyny vodiča autobusu, spoločnosť ma právo vylúčiť cestujúceho z prepravy bez nároku na vrátenie cestovného.

Lokality

Londýn

Londýn

Londýn je hlavné a najväčšie mesto Anglicka a Spojeného kráľovstva. Je to tiež najväčšie mesto a metropolitná zóna v Európe. Leží na juhovýchode krajiny pri ústí rieky Temža. V súčasnosti je pre svoju polohu a politické podmienky najvýznamnejším finančným centrom na celom svete. Produkuje 17% HDP Spojeného kráľovstva. Londýn je spoločne s mestami New York, Tokio a Paríž označovaný ako jedno zo štyroch najdôležitejších miest sveta. Londýn je domovom mnohých inštitúcií s medzinárodnou pôsobnosťou, ako aj nadnárodných spoločností a organizácií. Nachádza sa v ňom veľa dôležitých inštitúcií a kultúrnych ustanovizní, vrátane celosvetovo známych divadiel, múzeí, koncertných siení, palácov a ďalších.

Dover

Dover

Dover je mesto a hlavný trajektový prístav v domovskom kraji Kent v juhovýchodnej Anglicku. Je obrátená na Francúzsko cez úzku oblasť Dover, najužšiu časť Lamanšského prielivu a leží juhovýchodne od Canterbury; východne od Kentovho mestského mestečka Maidstone; a severovýchodne pozdĺž pobrežia od Dungeness a Hastings. Mesto je správnym centrom okresu Dover a domovom prístavu Dover Calais cez prístav Dover. Okolité kriedové útesy sú známe ako Biele útesy Doveru.

Leicester

Leicester

Liecester je najväčším mestom a samostatnou správnou jednotkou v anglickom regióne East Midlands. Je tradične hlavným mestom grófstva Liecestershire. Liecester sa rozkladá na rieke Soar na okraji Anglického národného lesa.

V roku 2004 malo samotné mesto približne 285 100 obyvateľov a spolu s predmestím 441 213. Podľa počtu obyvateľov je Liecester 10. najľudnatejším mestom Anglicka a 13. Veľkej Británie. Spádová oblasť Liecestera zahŕňa niektoré mestá ako napríklad Oadby, Wigston, Braunstone Town, Birstall, Glenfield, Blaby, Thumaston, Syston a Liecester Forest East. Väčšina týchto oblastí je integrovaná do mesta ako jeho predmestie.

Derby

Derby

Derby je mesto v anglickom regióne East Midlands. V roku 2007 malo cca 236 000 obyvateľov.

Bolo založené bolo v 9. storočí, po roku 1719 sa tu priemyselne vyrábal hodváb, od roku 1750 porcelán. V meste je rozvinutý priemysel automobilový, letecký, chemický, zlievárenský, textilný a výroba porcelánu. 

História mesta je spojená s vládou Rimanov, Sasov i Vikingov. Rímsky tábor Derventio sa pravdepodobne nachádzal u Little Chesteru, kde je teraz futbalové ihrisko. Neskôr sa stal jedným z piatich distriktov (opevnených miest) Danelawu.

Obľúbená verzia pôvodu názvu uvádza, že meno pochádza z dánskeho a keltského výrazu Djúra-bý, zaznamenaného v anglosaských prameňoch ako Deoraby (jelenia dedina). Iná verzia ale uvádza, že názov mesta je odvodený z pôvodného rímskeho pomenovania Derventio. Na niektorých starých mapách (napríklad Speedova mapa z roku 1610) je ale tiež uvádzané pomenovania Darby alebo Darbye. Derby je jedno z niekoľkých anglických miest, ktorých názov má pôvod z dôb Vikingov (ďalším je napríklad York z vikingského Jórvík). Derby nedávno oslávilo 2000. výročie založenia.

Nové archeologické objavy (2004) potvrdili, že Vikingovia a Anglosasi zrejme existovali vedľa seba, na dvoch územných jednotkách oddelených vodou. Anglosaská kronika (cca 900) uvádza, že Derby je rozdelené vodou. Tieto oblasti boli známe ako Northworthy a Deoraby a nachádzali sa na severnej časti Derby. 

Sheffield

Sheffield

Sheffield je mesto a metropolitný okres v South Yorkshire na severe Anglicka. Jeho názov je odvodený od mena rieky Sheaf, na ktorej brehoch sa rozkladá. Počet obyvateľov mesta v roku 2004 bol 516 000 a Sheffield je tak jedným z ôsmich najväčších anglických miest po Londýne.

Mesto je známe produkciou kvalitnej ušľachtilej ocele. Veľký nárast počtu obyvateľov sa prejavil na začiatku priemyselnej revolúcie. Sheffield získal status mesta v roku 1893 a odvtedy je jeho oficiálny názov City of Sheffield. Medzinárodná konkurencia spôsobila v 70. a 80. rokoch 20. storočia pokles priemyselnej výroby, ktorý mal významný vplyv na životnú úroveň obyvateľov mesta. V poslednom čase sa mesto zotavuje a stáva sa zoň športové a technologické centrum. 

Bradford

Bradford

Bradford je mesto v grófstve West Yorkshire a centrum metropolitného dištriktu City of Bradford . Mesto má 293 717 obyvateľov a celý dištrikt 485 000 obyvateľov. Spolu s predmestiami to je v poradí 11. najväčší obvod Anglicka

Na rozdiel od iných veľkých miest neleží v blízkosti väčšej rieky. Brod, po ktorom mesto získalo meno (Broad Ford), viedol cez potok nazývaný Bradford Beck. Tento potok pramení v Peninských vŕškoch na západ od mesta a vtekajú do neho ďalšie malé prítoky – Horton Beck, Westbrook, Bowling Beck a Eastbrook. V mieste kde býval brod, neďaleko od Bradfordskej katedrály, potok mení svoj tok na sever a smeruje k rieke Aire. Potok preteká väčšinou mesta pod povrchom.

Údolie v ktorom sa nachádza mesto sa nazýva Bradfordale.

 Bradford bolo dlhú dobu centrom spracovania vlny oblasti Západného Riddingu. Bol jednym z miest ktorých rozvoj výrazne ovplyvnila priemyselná revolúcia. Textilný priemysel v meste existoval už v 13. stolročí, ale svetoznámym sa stal až v 19. storočí. Vlna bola dovážaná vo veľkom množstve, najmä na výrobu odevov z česanej priadze na ktorú bol Bradford špecializovaný. 

Poplatky za batožinu

Cestujúci môže prepravovať jednu príručnú batožinu bezplatne. Príručná batožina, ktorá presahujú rozmery 20x30x50 cm /pripúšťa sa presahovanie v jednom rozmere o 10 cm/ sa považujú za cestovnú batožinu a podliehajú tarifnému poplatku. Cestujúci má právo vziať so sebou ako cestovnú batožinu: veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť do batožinového priestoru alebo na poličky pre batožiny vo vozidle.

Príručná batožina / max. 20 x 30 x 50 cm / sa prepravuje bezplatne do 5 kg.

Prvá batožina ( klasický kufor nie cestovná taška ) v úložnom priestore v autobuse sa prepravuje za poplatok 10,00 EUR / 10,00 GBP, ktorých rozmery nepresahujú 25 x 60 x 80 cm a 25 kg.

Nadrozmerná batožina ( klasický kufor nie cestovná taška ),  viac ako 25x60x80 cm alebo ťažšia ako 25 kg je spoplatnená sumou 15,00 EUR / 15,00 GBP.

Druhú a ďalšiu batožinu ( klasický kufor nie cestovná taška ), príjme dopravca na prepravu len za podmienok, ak v batožinovom priestore je dostatok voľného miesta na jej uloženie, po nástupe všetkých cestujúcich, za poplatok 15,00 EUR / 15,00 GBP.

Dopravca si vyhradzuje právo na  zmenu poplatkov za batožinu.

Preprava živých zvierat nie je dovolená.

Storno podmienky

Poplatok za stornovanie cestovného lístka: 

  • viac ako 24 hodín do odchodu z východzej zastávky 25 % storno poplatok, 
  • menej ako 24 hodín do odchodu z východzej zastávky  50% storno poplatok
  • menej ako 12 hodín pred odchodom autobusu z východzej zastávky 100% storno poplatok
  • menej ako 12 hodín pred odchodom autobusu z východzej zastávky nie je možné stornovať cestovný lístok
  • menej ako 12 hodín pred odchodom autobusu z východzej zastávky nie je povolená zmena cestovného lístka 

Cestovné a akciové lístky

Cestovné lístky je potrebné si vopred zakúpiť a to prostredníctvom  on-line predaja na našej internetovej stránke  www.interbus.sk alebo agentúr na Slovensku.

Cestovný lístok nie je prenosný na inú osobu.

Cestovný lístok, ktorý už bol zmenený na iný dátum nie je možné stornovať.

Akciové lístky a lístky na mimoriadne spoje nie je možné zmeniť ani stornovať.

Dopravca má právo vyhlásiť zľavy v rámci  spoločenských akcií, a  tiež sezónne príplatky a úpravu prevádzky počas  štátnych sviatkov.

Dôležité upozornenie pre cestujúcich

Ďalšie dôležité informácie:
- Prosím skontrolujte si podmienky vstupu do vybranej krajiny Vašu vízovú povinnosť, podmienky vstupu a maximálnu dĺžku pobytu v cieľovej krajine na web stránke Ministerstva zahraničných vecí SR – www.mzv.sk.

- Prepravca si vyhradzuje právo na zmenu / zrušenie spoja a odmietnutie prepravy akejkoľvek osoby, ktorá pri získaní cestovného lístka porušila platné zákony, tarify, predpisy či nariadenia prepravcu.
- V prípade dodatočných otázok a požiadaviek (napr. zmena dátumu letu, dokúpenie batožiny) kontaktujte náš Zákaznícky servis alebo mimo našich otváracích hodín infolinku .
- Akékoľvek zmeny  zo strany dopravnej spoločnosti (napr. zmeny časov odchodov, presmerovanie , zrušenie spoja a pod.) budú cestujúcim oznámené na kontaktnú e-mailovú adresu, uvedenú v objednávke.

Dôležité upozornenie pre cestujúcich: Pre deti mladšie ako 3 roky  odporúčame mať so sebou vhodné detské zadržiavacie zariadenia (detská sedačka, event. podsedák).

Zadržiavacie zariadenie nie je bežnou a povinnou súčasťou vybavenia autobusu.

Prosíme cestujúcich, aby pri nástupe do autobusu mali pripravený  k  nahliadnutiu platný cestovný doklad /občiansky preukaz ID alebo cestovný  pas/.

Povolenie k pobytu, kópie dokladov a pod. nie sú cestovnými dokladmi.  Klientom bez platných cestovných dokladov nebude povolená  preprava.

Spoločnosť INTERBUS - SK s.r.o. nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté nedodržaním  povinností. V prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí je klient povinný obratom po obdržaní tohto e-mailu, telefonicky informovať Zákaznícky servis spoločnosti INTERBUS - SK s.r.o., inak INTERBUS - SK s.r.o. neručí za prípadné vzniknuté škody.

Pokyny pre cestujúcich

Cestujte zo Slovenska cez Francúzsko do Veľkej Británie:

Pri nástupe do autobusu je potrebné sa preukázať s jedným z nižšie uvedených dokladov:

-  dokladom -  status

- pracovnou zmluvou

- v prípade návštevy je potrebné mať pozvanie overené notárom.

Ak cestujúci nesplní všetky podmienky a bude mu chýbať akýkoľvek zo spomenutých dokladov, nebude mu umožnený nástup do autobusu a nebudú mať nárok na vrátenie cestovného.

Cestujúci je povinný dodržiavať tieto preventívne opatrenia pri cestovaní :

Na palube autobusu je zakázané používať toaletu

Na palube autobusu je zakázané počas cesty podávať akékoľvek nápoje

Z bezpečnostných dôvodov je cestujúci povinný mať zakúpený cestovný lístok vopred, platba v hotovosti priamo u vodiča nebude možná.

UPOZORNENIE

V prípade, že cestujúci odmietne akceptovať, alebo nebude dodržiavať tieto opatrenia a pokyny vodiča autobusu, spoločnosť ma právo vylúčiť cestujúceho z prepravy bez nároku na vrátenie cestovného.