Cena na osobu 290,00 €.

Cena zahŕňa : ubytovanie, dopravu, spotrebu el. prúdu a vody, poistenie insolventnosti.
Cena nezahŕňa: poistenie liečebných nákladov.
Povinné poplatky:Miestny poplatok v štúdiu na noc 0,50 € a hyg. poplatok na osobu 5,00 €.

Lokality