Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súhlas s použitím údajov

Internetový portál spoločnosti INTERBUS - SK s.r.o., Staničné námestie 11, 040 01 Košice, Slovensko Obchodnom registri OR OS Košice I. Oddiel s.r.o., vložka c. :52668/V,

IČO: 54143080, DIČ:2121590625, IČ DPH:SK2121590625 , a v ňom integrovaný rezervačný portál (ďalej len spoločne „webová stránka“) prevádzkuje spoločnosť INTERBUS - SK s.r.o., Staničné námestie 11, 040 01 Košice, Slovensko  (ďalej len „INTERBUS - SK s.r.o.“ alebo „my“). Kladieme veľký dôraz na ochranu vašich osobných údajov. Ochrana údajov je preto v INTERBUS - SK s.r.o., Staničné námestie 11, 040 01 Košice, Slovensko, veľmi dôležitá a pri zbere, spracovaní a používaní osobných údajov prísne dodržiavame zákonné ustanovenia SR zákona o ochrane osobných údajov a zákona o telemédiách.

Súhlasom s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov udeľujete spoločnosti INTERBUS - SK s.r.o., Staničné námestie 11, 040 01 Košice, Slovensko, súhlas so zberom, spracovaním a používaním osobných údajov pri dodržiavaní zákona o ochrane osobných údajov a nižšie uvedených ustanovení. Tento súhlas môžete s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek odvolať.

Zber, spracovanie a používanie osobných údajov

Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú osobu. Patria k ním napríklad vaše meno, vaše telefónne číslo alebo vaša poštová a emailová adresa.

Na objednanie lístka a vykonanie prepravy zbierame, uchovávame a spracúvame vaše krstné meno, priezvisko, dátum narodenia, email a číslo mobilného telefónu. Na úspešné zrealizovanie platby budú prípadne potrebné ešte tieto údaje: na zaplatenie rezervovanej cesty kreditnou kartou potrebuje INTERBUS - SK s.r.o., Staničné námestie 11, 040 01 Košice, Slovensko vaše úplné meno, emailovú adresu, ako aj údaje vašej kreditnej karty. Číslo kreditnej karty sa neuchováva a posiela sa priamo poskytovateľovi platobných služieb. Pri platbe rezervovanej cesty priamym inkasom zaeviduje INTERBUS - SK s.r.o., Staničné námestie 11, 040 01 Košice, Slovensko,  vaše úplné meno, adresu, dátum narodenia, emailovú adresu a údaje o bežnom účte. Pri platbe okamžitým prevodom a cez Paypal sa neuchovávajú žiadne platobné údaje.

Údaje potrebné na plnenie zmluvy a realizáciu cestu autobusom sa vykonávajúcim prepravcom a iným tretím osobám (napr. poskytovatelia služieb v oblasti IT, prepravy, zákazníckych služieb a realizácie platieb) poskytujú len v objeme potrebnom v rámci registrácie a na realizáciu predaja lístkov. V odôvodnených prípadoch (napr. poškodenie autobusu) si vyhradzujeme právo poskytnúť údaje zákazníkov príslušnému prepravujúcemu partnerovi. Naši poskytovatelia služieb smú poskytnuté údaje použiť výlučne na plnenie svojich úloh a nesmú ich použiť na iné účely.

INTERBUS - SK s.r.o., Staničné námestie 11, 040 01 Košice, Slovensko neposkytuje tretím osobám žiadne osobné údaje na reklamné účely.

Poskytovatelia platobných služieb

Na našej webovej stránke máte možnosť vybaviť rezerváciu. Vaše údaje budú na tento účel v danom prípade poskytnuté príslušným poskytovateľom platobných služieb uvedeným v priebehu rezervácie. Platbu je možné vykonať len spôsobmi platby online uvedenými v obchode.

Cookies

INTERBUS - SK s.r.o., Staničné námestie 11, 040 01 Košice, Slovensko, používa na webovej stránke tzv. súbory cookies. Cookies (koláčiky) sú malé súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom nosiči údajov a ktoré uchovávajú určité nastavenia a údaje na výmenu s našim systémom cez váš prehliadač. Niektoré nami používané cookies sa po ukončení relácie prehliadača, t. j. po zatvorení prehliadača, vymažú (tzv. session cookies). Iné cookies zostávajú vo vašom koncovom zariadení a umožňujú nám alebo našim partnerským podnikom spoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve (trvalé cookies). Tieto uložené cookies nám pomáhajú prispôsobiť vám webovú stránku a uľahčujú vám používanie, napríklad tým, že niektoré vaše údaje zostávajú uložené, takže ich nemusíte stále opakovať. Váš prehliadač vám umožňuje obmedzené nastavenie používania a mazania cookies. Vo funkcii pomoci väčšiny prehliadačov sa vysvetľuje, ako môžete upraviť tieto nastavenia. Keď neakceptujete cookies, môže to ovplyvniť servisnú funkciu našej internetovej ponuky.

Právo na informácie a právo na odvolanie

Podľa spolkového zákona o ochrane osobných údajov máte právo na bezplatné informácie o svojich uložených údajoch, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo zablokovanie údajov. Na tento účel a aj ohľadom ďalších informácií či uplatnenia práva na odstúpenie sa na nás obráťte na: INTERBUS - SK s.r.o., Staničné námestie 11, 040 01 Košice, Slovensko, interbus.s.r.o@gmail.com.

Social Plugins

1. Facebook

Na našej webovej stránke sa používajú tzv. SocialPlugins (ďalej len „Pluginy“) sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej len „Facebook“). Pluginy sú označené logom Fracebook alebo dodatkom „plugin sociálnej siete Facebook“ resp. „Facebook SocialPlugin“. Prehľad pluginov Facebooku a ich vzhľad nájdete na stránke https://developers.facebook.com/docs/plugins.
Keď otvoríte nejakú našu webovú stránku, ktorá obsahuje takýto plugin, váš prehliadač sa spojí priamo so servermi Facebooku. Obsah pluginov prenáša Facebook priamo vášmu prehliadaču a začlení ho do stránky. Týmto začlenením dostane Facebook informácie, že váš prehliadač vyvolal príslušnú stránku našej webovej stránky, aj keď nemáte profil Facebook alebo práve nie ste prihlásený do siete Facebook. Táto informácia (vrátane vašej IP adresy) sa z vášho prehliadača prenesie priamo do serveru spoločnosti Facebook v USA, a tam sa uloží.
Keď ste prihlásený v sieti Facebook, môže Facebook priamo priradiť návštevu našej webovej stránky vášmu profilu Facebook. Keď komunikujete s pluginmi, napríklad používate tlačidlo „páči sa mi“ alebo napíšete komentár, tieto informácie sa prenesú aj priamo do serveru Facebook, a tam sa uložia. Informácie budú ďalej zverejnené na vašom profile siete Facebook a zobrazia sa vašim priateľom v sieti Facebook.
Facebook môže tieto informácie použiť na účely reklamy, prieskumu trhu a úpravu stránok Facebook podľa potrieb. Na tento účel sa vytvárajú Facebookové profily používania, záujmov a vzťahov, napr. na vyhodnotenie vášho používania našej webovej stránky so zreteľom na reklamy zobrazené na Facebooku, na informovanie ostatných používateľov Facebooku o vašich činnostiach na našej webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním Facebooku. Keď nechcete, aby Facebook priradil údaje zozbierané cez našu webovú stránku vášmu Facebookovému účtu, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť z Facebooku.
Informácie o účele a rozsahu zbieraných údajov a ďalšom spracovaní a používaní údajov sieťou Facebook, ako aj o príslušných právach a možnostiach nastavenia na ochranu súkromia nájdete vo vyhlásení Facebooku o ochrane osobných údajov: http://www.facebook.com/policy.php.
Keď nechcete, aby Facebook priradil údaje zozbierané cez našu webovú stránku priamo vášmu Facebookovému profilu, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť z Facebooku. Načítaniu pluginov Facebook môžete zabrániť aj úplne s Add-Ons pre svoj prehliadač, napr. pomocou „Facebook Blocker“ ( https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/stop-facebook-tracking/ ).

3. Google+ pluginy

Na našej webovej stránke sa používajú tzv. SocialPlugins (ďalej len „pluginy“) sociálnej siete Google+, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Pluginy môžete spoznať napr. prostredníctvom tlačidiel so znakom „+1“ na bielom alebo farebnom pozadí. Prehľad pluginov Google a ich vzhľad nájdete na stránke https://developers.google.com/+/plugins.
Keď otvoríte nejakú našu webovú stránku, ktorá obsahuje takýto plugin, váš prehliadač sa spojí priamo so servermi Google. Obsah pluginov prenáša Google priamo vášmu prehliadaču a začlení ho do stránky. Týmto začlenením dostane Google informácie, že váš prehliadač vyvolal príslušnú stránku našej webovej stránky, aj keď nemáte profil Google+ alebo práve nie ste prihlásený v Google+. Táto informácia (vrátane vašej IP adresy) sa z vášho prehliadača prenesie priamo do serveru spoločnosti Google v USA, a tam sa uloží. Keď ste prihlásený v Google+, môže Google priamo priradiť návštevu našej webovej stránky vášmu profilu Google+. Keď komunikujete s pluginmi, napríklad používate tlačidlo „+1“, príslušné informácie sa prenesú aj priamo do serveru Google, a tam sa uložia. Informácie budú ďalej zverejnené na Google+, a tam sa zobrazia vašim kontaktom. Informácie o účele a rozsahu zbieraných údajov a ďalšom spracovaní a používaní údajov sieťou Google, ako aj o príslušných právach a možnostiach nastavenia na ochranu súkromia nájdete vo vyhlásení Googleo ochrane osobných údajov: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.
Keď nechcete, aby Google priradil údaje zozbierané cez našu webovú stránku priamo vášmu profilu na Google+, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť z Google+. Načítaniu pluginov Google môžete zabrániť aj úplne s Add-Ons pre svoj prehliadač, napr. pomocou blokovača skriptov „NoScript“ ( http://noscript.net/).